Lintjesregen 2023

17 inwoners van de gemeente Barneveld ontvingen op 26 april 2023 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Jacco van der Tak reikte de  onderscheidingen uit tijdens een feestelijke ceremonie, de zogenaamde lintjesregen. De uitreiking vond plaats in het Schaffelaartheater waar veel vrienden en familie van de gedecoreerden aanwezig waren.

Deze personen kregen de onderscheiding omdat zij zich voor langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Bijvoorbeeld binnen de overheid, de kerk, een vereniging of op het gebied van zorg, welzijn of sport. 

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is koninklijk omdat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander elk Koninklijk Besluit persoonlijk ondertekent. Het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding is een bijzondere mijlpaal. Het is een publieke erkenning voor jarenlange belangeloze en vrijwillige inzet. De ontvangers van een lintje hebben zich met hart en ziel ingezet als mantelzorger voor hun naasten of als vrijwilliger voor hun vereniging.

Personen die onderscheiding kregen

De volgende 17 personen kregen een onderscheiding. 

1. De heer Henk Bleijenberg (84) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten:

 • Van 1972 - 1987 – Protestantse Gemeente Witte Kerk te Nieuw Vennep – ouderling
 • Twee termijnen: 1989-1999 en 2001 -2011 – Hervormde gemeente Barneveld – ouderling
 • Van 2012 tot heden – NEBO Plus – pastoraal bezoekbroeder
 • Van 2013 tot heden – Hervormde Gemeente Barneveld Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis” - 35 jaar lid en sinds 2013 secretaris                                  

2. De heer Rob Bosman (77) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten:

 • Van 2000 tot heden – Probus Barneveld 1 – activiteitencommissie, kascontrole, voorzitter, secretaris, speciale taak als verslaggever
 • Van 2000 tot heden – Stichting Vrienden van het Putter Stoomgemaal – bestuurslid en vrijwilliger
 • Van 2004 tot heden – Kegelclub De Natte Spons - schrijver

3. De heer Gerrit Brouwer (72) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • 1979 – 1999 – Barneveldse Begrafenis Vereniging - bestuurslid
 • 1994 -1995 – SGP-kiesvereniging te Kootwijkerbroek – bestuurslid
 • Vanaf 1994  -  Kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Barneveld – diaken (waarvan 12 jaar scriba)

4.  Mevrouw Ida van de Burgwal-van ’t Klooster (64) uit Achterveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • 1985 – 2007 – St. Jozefschool – lid ouderraad, overblijfdame, evenementen ondersteuner, organisator van de sportdag
 • 1992 tot heden Tour de Junior – het verzorgen van huisvesting en maaltijden voor wielrenners in de tourweek
 • 2001 tot heden – Stichting Wisselwerking Achterveld/Leusden-Oekraïne – organiseren Kerstmarkt en workshops voor kinderen
 • Vanaf 2005 - Bouwdorp Achterveld – Supervrijwilliger van de creatent
 • 2005 - 2016 Landelijke rijvereniging Ponyclub & menvereniging De Singels in Achterveld -  secretaris, organisator onderlinge wedstrijden en andere activiteiten
 • 2007 tot heden – Bibliotheek Eemland, vestiging Achterveld – vrijwilliger
 • 2007 tot heden – Locatieraad St. Jozefkerk Achterveld – contactpersoon vrijwilligers, organiseren kinderactiviteiten, blad bezorgen
 • 2008-2022 - Nederlandse Brandwondenstichting – Organisator collecte en collecteren in Achterveld
 • 2009 tot heden – Door Wilskracht Sterk Muziekvereniging– vrijwilliger rommelmarkt
 • Geen datum bekend – Gemengd levensliederenkoor “Ach en Wee, de Smartevelders” – ondersteuner (koffie/thee verzorgen, boodschappen, catering en aankleding bij feesten)

5. De heer Gert Jan Everhardus (74) uit Barneveld   

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • Van 2013 tot heden - Zorgorganisatie Norschoten – planner en coördinator vervoer, chauffeur
 • Van 2013 tot heden – Buurtbus 511 – chauffeur
 • Van 2000 tot 2012 – Hervormde Gemeente – jeugdleider en mentorcatecheet
 • Van 2000 tot heden – Diabetesfonds – coördinator collectes

6. De heer Gerrit van ’t Foort (75) uit Kootwijkerbroek

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • Van 1998 tot 2003 - Barneveldse Begrafenis vereniging - Drager tijdens begrafenissen
 • Van 1999 tot 2011 - SGP Kootwijkerbroek - Bestuurslid, ledenwerver, bezorger, vrijwilliger
 • Van 2006 tot heden - Gereformeerde Gemeente (de Hoeksteen) - Bouwmedewerker, tuinman, bezorger, afval scheiden en afvoeren
 • Van 2008 tot heden - Hart & Hand (Vrijwilligersorganisatie GGiN Barneveld, de Hoeksteen) - Vrijwilliger, mantelzorger

7. De heer Richard Hald (61) uit Voorthuizen

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten         

 • 1975 – 2010 – Voetbalvereniging VVOP – vrijwilliger, bestuurslid supportersvereniging, jeugdleider, organisator jeugdvoetbalkampen
 • 1986-1991 – EHBO vereniging Voorthuizen – Kaderdocent EHBO
 • 1997-2019 – Seniorentocht Voorthuizen – oprichter, secretaris, voorzitter en verkeersregelaar
 • 2003 – 2010 – UWV – SR. Adviseur & Manager Feitenonderzoek /staffunctionaris
 • 2015 – 2019 – Integriteits- en weerbaarheidscursussen - cursusleider
 • 2016 – 2021 – Ondernemersvereniging Voorthuizen – Sinterklaas
 • 2017- heden – Zorggroep ENA, locatie Nieuw Avondrust – vice voorzitter Raad van Toezicht

8. Mevrouw Diny Lagerweij - van de Beek (77) uit Kootwijkerbroek

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten:

 • Van 1996-2019 – Rode Kruis – verzorgster, organisatie creatieve ochtenden ouderen
 • Van 1998-2002, 2004-2008, 2011-2015 – PKN Gereformeerde kerk Kootwijkerbroek – ouderling
 • Van 1999 – 2019 - Zorggroep ENA, locatie Nieuw Avondrust – koffie schenken en praatje met bewoners
 • Van 2008 tot heden - Welzijn Kootwijkerbroek – vrijwilliger                                              

9. De heer Rijk van der Lit (68) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit de verdiensten:

 • Van 1979 tot heden - AcconAVM – 43 jaar (!) werkzaam als assistent accountancy, ondanks pensioen nog steeds actief
 • Van 1996 – 2008 – De Drieslag (onderwijs en kinderopvang) – penningmeester
 • Van 2008 – 2016 – LTO – penningmeester
 • 2012 tot heden – Hervormde Gemeente Barneveld – penningmeester dagelijks bestuur diaconie

10. Mevrouw Letty van der Lit-de With (65) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • Van 1985 tot heden – Dorcas - vrijwilliger

11. Mevrouw Willy Luijendijk-Brouwer (71) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • 1984-2022 – IVN Natuureducatie Barneveld (werkgroep Scholen) – vrijwilliger, begeleiding scholen
 • 1980 -2005 – PTC+ / Barneveld College nu: Aeres Training Center – gastgezin, sociaal maatschappelijke begeleiding van internationale studenten
 • 1986-2006 – Dorcas Hulp & Ontwikkeling – vrijwilliger
 • 1992 tot heden – Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij - vrijwilliger

12. Mevrouw Hilly Pol-Mulder (71) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten:

 • 1996 – 2021 – Toneelvereniging WIK - secretaris
 • 2012 tot heden – Terre des Hommes – secretaris
 • 2015 tot heden – Parkinson café – oprichtster en secretaris

13. Mevrouw Marjan van Schaik-Ekhart (76) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • 1982 tot heden - Protestantse Gemeente Barneveld – ouderling, redactielid kerkblad, PR, seniorencontact en organisator diverse activiteiten
 • 1988 -2000 – COV Valerius – secretaris, PR
 • 2009 tot heden – Alzheimer Nederland – gastvrouw en PR
 • 1992 tot heden – Zorggroep ENA, Ruimzicht – vrijwilligerscoördinator en diverse andere taken
 • 2021 tot heden – Eerlijk eten uit de streek – vrijwilliger

14. De heer Wout van Schaik (78) uit Barneveld

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten

 • 1982 tot heden - Protestantse Gemeente Barneveld – diverse taken
 • 1997 tot heden – COV Valerius – podiumbouw, PR
 • 2006 tot heden – Buurtbusvereniging Barneveld-Nijkerk - chauffeur
 • 2009 tot heden – Alzheimer Nederland – penningmeester en gastheer
 • 2021 tot heden – Eerlijk eten uit de streek – vrijwilliger

15. Mevrouw Willie Top-Brons (79) uit Kootwijkerbroek

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een greep uit verdiensten:

 • 1973-1979 – Vrouwenvereniging “Bid en Werk”- penningmeester
 • 1986-1998 -  Vrouwenvereniging “Bid en Werk”- 1e presidente
 • 2000 tot heden – Verpleeghuis Elim Barneveld – gastvrouwe, werkzaam in de winkel
 • Vanaf 2002-2019 – Vrijwilligersvereniging “Dient Elkander” – opstarten vereniging, coördinator en vrijwilliger
 • 2014- 2021 – Adullam (woonvoorziening Beekheim) Barneveld – vrijwilliger op de seniorengroep
 • 2021 tot heden – Kringloop Waardevol – sorteerder van artikelen

16. De heer Aart Top (82) uit Kootwijkerbroek

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Een greep uit verdiensten:

 • Van 1975 -2022 – Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek – kerkenraadslid
 • Van 1980 – 1994 – Rehobotschool Kootwijkerbroek, bestuurslid
 • Vanaf 2002 – Vrijwilligersvereniging Dient Elkander - bestuurslid
 • Van 2021 tot heden – Kringloop Waardevol – all-rounder

17. De heer Joop Verkerk (80) uit Voorthuizen

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Een greep uit verdiensten:

 • 1969- 2022 – Nederlandse Gereformeerde Kerk de Ontmoeting in Barneveld – penningmeester (algemeen, orgelcommissie, Hongarije commissie) en diaken
 • 1979 tot heden – Verkerk administratie- en belastingadviesburo – pro deo helpen van asielzoekers, mensen die geen/weinig geld hebben, ouderen helpen met online formulieren
 • 1979 – 2022 – Ondersteuning diverse buren bij financiën in de wijk de Wheem
 • 1980-1984 – Speciaal onderwijs De Vogelhorst in Barneveld - penningmeester
 • 2000-2005 – Hulpverlener asielzoekers - vrijwilliger
 • 2002-2021 – Christelijk inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam – vrijwilliger