Inkoop huishoudelijke ondersteuning

  • De gemeente Barneveld biedt huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening vanuit de Wmo.
  • Voor de inkoop van deze voorziening loopt een Open House toelatingsprocedure.
  • Gemeente en aanbieders maken aan fysieke en digitale overlegtafels afspraken over de uitvoeringsovereenkomst.
  • Tussen 20 augustus en 1 oktober 2020 is inschrijven voor een uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2021 mogelijk.
  • De overeenkomst eindigt op 31 december 2022. De overeenkomst kan maximaal 2 keer met 1 jaar worden verlengd.