Inkoop huishoudelijke ondersteuning

  • De gemeente Barneveld biedt huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening vanuit de Wmo.
  • Voor de inkoop van deze voorziening loopt een Open House toelatingsprocedure.
  • Gemeente en aanbieders maken aan fysieke en digitale overlegtafels afspraken over de uitvoeringsovereenkomst.
  • Tussen 20 augustus en 1 oktober 2020 is inschrijven voor een uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2021 mogelijk.
  • De overeenkomst eindigt op 31 december 2022. De overeenkomst kan maximaal 2 keer met 1 jaar worden verlengd.

Open House toelatingsprocedure

De gemeente maakt voor het vinden van geschikte opdrachtnemers gebruik een Open House toelatingsprocedure. Hierdoor kan elke aanbieder die voldoet aan de minimaal gestelde eisen aanspraak maken op een uitvoeringsovereenkomst.

Nieuwe aanbieders kunnen tijdens de looptijd ook een uitvoeringsovereenkomst krijgen. De ingangsdatum is steeds 1 januari van het volgende kalenderjaar. Voor deze aanbieders gelden dezelfde toelatingscriteria als de andere aanbieders die al een uitvoeringsovereenkomst hebben.

Belangrijke data

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Omschrijving
20-05-2020 Deadline aanmelden voor dialoogproces
02-06-2020 Overlegtafel 1 (inhoudelijke aspecten Uitvoeringsovereenkomst)
15-06-2020 Overlegtafel 2 (tarieven)
20-08-2020 Startdatum Inschrijvingsprocedure
01-10-2020 Uiterlijke datum indienen Inschrijvingen per 1 januari 2021
01-1-2021 Start uitvoering overeenkomst