Ondernemen in coronatijd

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.
U vindt alle financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers is een regeling voor zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende? Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.
Lees meer over de TONK op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen

Als ondernemer kunt u uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor belastingjaar 2022. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2022. U kunt het uitstel aanvragen vanaf 1 maart, doe het wel voor de eerste vervaldatum op de aanslag. Ga hiervoor naar het digitaal belastingloketvan de gemeente. Bedrijven en organisaties loggen in met RSIN en aanslagbiljetnummer. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%), kunnen via het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via het UWV (max. 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Rentekorting en uitstel aflossing voor kleine ondernemers op microkredieten via Qredits

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet van de bank. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Laat u hierover informeren bij uw eigen bank. Overigens is de regeling ook opengesteld voor non-bancaire financiers.

Daarnaast kunnen ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), zie eerder genoemde steunmaatregel.

Maatregelen voor arbeidsmigranten

Als werkgever moet u op een aantal zaken letten als u werkt met arbeidsmigranten (uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië of Bulgarije). Zo moet u letten op de veiligheid, maar ook op het vervoer en wonen.  Vind meer informatie hierover in deze infographic van de Rijksoverheid.