Ondernemen in coronatijd

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.
U vindt alle financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers is een regeling voor zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende? Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.
Lees meer over de TONK op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen

Als ondernemer kunt u uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor belastingjaar 2021. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2021. U kunt het uitstel aanvragen vanaf 1 maart, doe het wel voor de eerste vervaldatum op de aanslag. Ga hiervoor naar het digitaal belastingloketvan de gemeente. Bedrijven en organisaties loggen in met RSIN en aanslagbiljetnummer. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%), kunnen via het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via het UWV (max. 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Rentekorting en uitstel aflossing voor kleine ondernemers op microkredieten via Qredits

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet van de bank. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Laat u hierover informeren bij uw eigen bank. Overigens is de regeling ook opengesteld voor non-bancaire financiers.

Daarnaast kunnen ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), zie eerder genoemde steunmaatregel.

Maatregelen voor arbeidsmigranten

Als werkgever moet u op een aantal zaken letten als u werkt met arbeidsmigranten (uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië of Bulgarije). Zo moet u letten op de veiligheid, maar ook op het vervoer en wonen.  Vind meer informatie hierover in deze infographic van de Rijksoverheid.

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. De verschillende branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat ondernemers hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

Op mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee dus de voor u relevante afspraken.

Of bekijk de video van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het voorkomen van besmettingen op de werkvloer.

De coronadesk maakt de nieuwsbrief Ondernemers & Corona. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar coronadesk@barneveld.nl. Hieronder de tekst uit nieuwsbrief nummer 5, 16 april 2020

Wanneer ontvangt u iets op uw rekening?

We krijgen – en dat is natuurlijk te begrijpen – de afgelopen weken steeds vaker de vraag wanneer het geld wordt overgemaakt. Helaas is dat op dit moment niet tot op de dag nauwkeurig bekend. We kunnen u wel het volgende melden:

 • Voor de Tozo-regeling wachten wij (net als alle andere gemeenten in Nederland) op de Algemene Maatregel van Bestuur van het kabinet. Deze AMvB is nodig om de Tozo-regeling formeel in werking te stellen. De gemeente Barneveld is klaar om tot de uitvoering van deze Tozo-regeling over te gaan. We streven er naar aanvragen binnen maximaal vier weken af te handelen nadat de AMvB van kracht is.
 • De uitbetaling van de TOGS (€ 4.000,-) regeling is in handen van de RVO. De informatie die ons bereikt, is dat aanvragen redelijk snel worden behandeld en binnen 2 weken uitbetaald.
 • Komt u nú in financiële problemen? Vraag dan een voorschot aan: Hebt u dat al aangevinkt op het aanvraagformulier? Voorschotten worden met prioriteit afgehandeld. We streven er naar dit voorschot binnen 2 weken uit te betalen. Hebt u geen voorschot aangevinkt, maar wilt u er nu tóch gebruik van maken? Stuur dan een mail met uw NAW-gegevens en BSN nummer naar bbz@barneveld.nl.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

 • Kijk voor algemene vragen over de maatregelen op de website van de Rijksoverheid
 • Kijk voor specifieke vragen op de website van de Kamer van Koophandel
 • Voor vragen over de verruimde kredietregeling (GO, BMKB) kunt u bij uw kredietverstrekker (bijvoorbeeld uw bank) terecht.
 • Voor vragen over regelingen als het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of regelingen voor de ondersteuning van zelfstandig ondernemers (bijvoorbeeld de bijdrage van € 4.000,-) kunt u terecht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 • Voor vragen over de richtlijnen voor winkels kunt u terecht bij de brancheorganisaties.
 • Voor vragen over belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk
 • Voor de regeling voor ondersteuning van zelfstandige ondernemers (Tozo) kunt u terecht op barneveld.nl/tozo. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over deze Tozo-regeling.

Coronadesk

De coronadesk is hét informatiepunt voor ondernemers met vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor hun onderneming. De coronadesk is telefonisch bereikbaar via 0342-495888 of 14 0342 op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. De coronadesk is per mail bereikbaar via coronadesk@barneveld.nl op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur.

Op maandag 13 april 2020 is de coronadesk vanwege Tweede Paasdag niet bereikbaar (u kunt natuurlijk wel een mail sturen). Vanaf dinsdag 14 april 2020 staan wij u weer met raad en daad terzijde.

Landelijke hulp

MKB Nederland, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een coronaloket voor ondernemers geopend. Bekijk de website of neem telefonisch contact op via 0800-2117. Het coronaloket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Landelijke regelgeving op een rij

We zetten alle landelijke maatregelen op een rij:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (voorheen: Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten) (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). De regeling is met ingang van 6 april 2020 opengesteld. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) (voorheen: Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers)

Een regeling voor zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Deze regeling geldt tot 1 juni 2020 en werkt terug tot 1 maart 2020.

 • De inkomensondersteuning (voor levensonderhoud) wordt binnen 4 weken na uw aanvraag verstrekt. Let op: de regeling is formeel nog niet van kracht. Komt u in de knel? Vraag dan een voorschot aan (Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het aanvragen van een voorschot).
 • Er is géén vermogens- of partnertoets.
 • De inkomensondersteuning hoeft u niet terug te betalen.

Er zijn twee vormen van ondersteuning:

 1. tot 3 maanden inkomensondersteuning, afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie maximaal € 1.503,31
 2. een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-

Ondersteuning aanvragen

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Wij vragen dan uw aandacht voor het volgende:

 • In het aanvraagformulier wordt om diverse bewijsstukken gevraagd. We ontvangen veel aanvragen waarbij een of meer bewijsstukken ontbreken. Graag alle gevraagde bewijsstukken in één keer aanleveren. Op die manier kan uw aanvraag sneller worden behandeld.
 • Bent u als ondernemer gehuwd of samenwonend en uw partner is géén zelfstandig ondernemer? Dan dient u (als ondernemer) de aanvraag in. Wel moeten de gegevens van uw partner worden opgenomen. Ook moet uw partner de aanvraag mede ondertekenen.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging via de post zodra uw aanvraag in ons systeem staat geregistreerd. We zijn op dit moment druk bezig om alle aanvragen te registeren. Heeft u eind volgende week (dus: 17 april 2020) nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Zoek dan per mail contact op.

Kijk op www.barneveld.nl/tozo. Hier vindt u het aanvraagformulier en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling en de aanvraagprocedure.

Voorschot

 • De Tozo is formeel nog niet van kracht. Dit betekent dat de gemeente Barneveld nog geen formeel besluit kan nemen op uw aanvraag. Het is helaas onduidelijk wanneer de Tozo formeel van kracht wordt. Komt u op korte termijn financieel in de problemen? Vraag dan een voorschot aan.
 • Heeft u al een aanvraag ingediend en wilt u alsnog een voorschot aanvragen? Mail dan uw NAW-gegevens en BSN-nummer naar de gemeente Barneveld. We passen uw aanvraag dan aan.
 • We streven ernaar een aanvraag voor een voorschot voor levensonderhoud binnen twee weken af te handelen.

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen

Zie bij 'Lokale hulp Barneveld’ verder in deze update wat het college van burgemeester en wethouders van Barneveld hierover heeft besloten. Ondernemers uit Scherpenzeel en Woudenberg kunnen per mail een verzoek indienen bij de gemeente Scherpenzeel.

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en het aanvragen van deze regeling. 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.Bekijk de website van Qredicts voor meer informatie en het aanvragen van deze rentekorting. 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en het aanvragen van de tijdelijke borgstelling. 

Compensatieregeling getroffen sectoren

Voor wie? Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, kunnen voor de komende drie maanden € 4.000 euro als noodvoorziening krijgen voor betaling van hun vaste lasten, zoals de huur van een bedrijfspand. Dit is een eenmalige tegemoetkoming. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Voorwaarde is echter wel dat de onderneming vanuit een ander pand en adres van de eigen woning wordt gedreven.

We ontvingen – ten aanzien van deze regeling – vragen waarom alleen eigenaren van eet- en drinkgelegenheden die boven hun zaak wonen hiervoor in aanmerking komen (en bijvoorbeeld niet een eigenaar van een kledingwinkel die boven de zaak woont, of een tandarts die vanuit een bedrijfspand werkt). Wij hebben dit voorgelegd aan de Kamer van Koophandel. Het advies is

 • om wél een aanvraag in te dienen;
 • bij de aanvraag een toelichting te geven;
 • dit ook kenbaar te maken aan uw brancheorganisatie (als u daar lid van bent).

In ieder geval is een belangrijk criterium dat u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie monitoren dagelijks of de regeling moet worden verruimd en welke voorwaarden dan van toepassing zijn. Het is daarom belangrijk dat uw signaal daar bekend is.

De regeling wordt uitgevoerd door RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De compensatieregeling aanvragen kan via de website van het RVO

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet van de bank, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Daarnaast kunnen ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Deze regeling aanvragen kan via uw eigen bank. 

Lokale hulp Barneveld

Coronadesk Ondernemersloket Barneveld

De coronadesk is hét informatiepunt voor ondernemers met vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor hun onderneming. De coronadesk is telefonisch bereikbaar via 0342-495888 of 14 0342 op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. De coronadesk is per mail bereikbaar via coronadesk@barneveld.nl op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur.

Bennie Wijnne – één van de leden van de deskundigenpool van de coronadesk – over de maatregelen:

“Als gevolg van het stilleggen van grote delen van de samenleving verkeren ondernemers in grote onzekerheid. Hoe lang gaat dit allemaal duren en wat gaat dit voor mijn business betekenen? En zijn de maatregelen die de overheid genomen heeft passend? Mijn ervaring is inmiddels dat de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarbij ondernemers een belangrijke tegemoetkoming krijgen in de loonkosten, goed werkt. De eerste bedragen zijn reeds uitgekeerd. Bepaalde sectoren lopen tegen problemen aan, waaronder de horeca/recreatie. Als uitgangspunt wordt genomen de maand januari 2020. En dat is nu juist de rustigste maand voor deze sectoren. Als lid van Provinciale Staten heb ik deze ervaring doorgegeven aan onze gedeputeerde. Hij is voorzitter van een werkgroep horeca en toerisme in Gelderland. In het overleg met de minister is deze problematiek inmiddels aangekaart. Zo zien we dat de lijntjes naar Arnhem en Den Haag werken.

Een ander punt dat we tegenkomen zijn de SBI-codes voor ondernemers die € 4.000 aan willen vragen op grond van de Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS). De code van de hoofdactiviteiten komt niet altijd overeen met de gepubliceerde codes. Ondernemers die van mening zijn dat hun activiteit ook voor vergoeding in aanmerking moet komen, kunnen dit melden bij het RVO. Ook hier hebben we een aantal keren ondernemers de weg kunnen wijzen. Voor het overige hebben wij de indruk dat de regelingen vrij gemakkelijk zijn aan te vragen en er snel op wordt gereageerd. Dat is ook nodig want bij veel ondernemers is de omzet drastisch teruggelopen en gaan de kosten wel door. Goed dat deze regelingen bijdragen aan het verzachten van de pijn.”

Gemeentelijke belastingen en heffingen (incl. toeristenbelasting) 2020

Op 26 maart jl. lieten wij u weten dat het college van heeft besloten om ondernemers uitstel te verlenen tot september voor het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Twee weken geleden heeft het team Belastingen de brieven met de formele bevestiging en de nieuwe betaaldata verstuurd. Heeft u deze brief nog niet ontvangen, maar wilt u wel uitstel van betaling? Neem dan contact met ons op via invordering@barneveld.nl.

Recreatiesector

Op vrijdag 27 maart 2020 maakte de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de maatregelen voor de recreatiesector bekend. De maatregelen zijn als volgt samen te vatten:

 • Recreatieterreinen, vakantieparken, (boeren)campings, natuurgebieden en stranden moeten zich strikt houden aan de algemene maatregelen (zoals te vinden op de website van het RIVM);
 • De gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn tot nader order als verboden locaties aangewezen.

Steun voor ondernemers biedt kansen voor criminelen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers, tijdens de coronacrisis, te ondersteunen. Hoe zorgen we er als gemeente Barneveld voor dat criminelen niet op grootschalige wijze misbruik kunnen maken van deze steun? Want criminelen zijn te vinden waar geld valt te verdienen. Omdat de steunmaatregelen nieuw zijn, snel werden opgetuigd en gemeenten bij de uitvoering snel moeten handelen, is te verwachten dat criminelen hiervan misbruik gaan maken. Hoe kunnen ze dit doen?

 • Katvangers en geldezels. Criminele organisaties willen zelf buiten beeld blijven. Door middel van het (in groten getale) inzetten van katvangers en geldezels kunnen zij in korte tijd veel geld verdienen en zelf buiten schot blijven. Mensen kunnen hiertoe worden overgehaald door middel van intimidatie, geweld of omdat ze, bijvoorbeeld door de crisis, in een kwetsbare positie verkeren.
 • Adviesbureaus. Mogelijk gaan (clandestiene) adviesbureaus of ronselaars zich richten op het (tegen betaling) ondersteunen van misbruik van steunmaatregelen.
 • Dekmantelbedrijven. Dat criminele organisaties vaak legale bedrijven opzetten om crimineel geld wit te wassen, is bekend. Deze dekmantelbedrijven bestaan in allerlei soorten, maten en branches en vaak maken zij gebruik van katvangers. Criminelen kunnen hun dek-mantelbedrijven inzetten om in aanmerking te komen voor met name de kredietverlening.

Hebt u signalen dat u hiermee in aanraking komt? Neem contact op met de politie, 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Lokale hulp Scherpenzeel

Ondernemers in de gemeente Scherpenzeel kunnen met hun vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen terecht bij coronadesk ondernemersloket Barneveld. Zie eerder in deze update hoe en wanneer u de coronadesk kunt bereiken.

Nuttige websites

Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen of de gevolgen ervan voor u als ondernemer? U vindt meer informatie op de volgende plekken:

U vindt hieronder ook sectorspecifieke informatie:

Ten slotte

We wensen u – ondanks de ingewikkelde omstandigheden – goede Paasdagen.