Hans van Daalen

Hans van Daalen, wethouder Barneveld

Mr. Hans van Daalen is voor de ChristenUnie wethouder in Barneveld.

U kunt Hans van Daalen volgen op de volgende manieren:

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Sociaal Domein
  • Jeugd
  • Wmo en Welzijn
  • Senioren
 • Verkeer en vervoer
 • Bezwarencommissie (deel)
 • Volksgezondheid
 • Water en klimaat

Projecten

 • Oostelijke Rondweg Barneveld (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • A1/A30 (in samenwerking met wethouder Dorrestijn-Taal)
 • Regiosprinter (in samenwerking met wethouder Dorrestijn-Taal)
 • Ondertunneling Baron van Nagellstraat (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Rondweg Voorthuizen (West en Noord) (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Westelijke Rondweg Barneveld (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Regiegroep Platform Water Vallei en Eem, 10 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid, regio Gelderland Midden, 8 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Voorzitter overleg Veilig Thuis, regio Gelderland Midden, 8 dagdelen, onbetaald
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 10 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin, 2 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Lid selectiecommissie wethouders pool ChristenUnie, 5 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, niet betaald