Hans van Daalen

Hans van Daalen, wethouder Barneveld

Mr. Hans van Daalen is voor de ChristenUnie wethouder in Barneveld.

U kunt Hans van Daalen volgen op de volgende manieren:

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Sociaal Domein
  • Jeugd
  • Wmo en Welzijn
  • Senioren
 • Verkeer en vervoer
 • Volksgezondheid
 • Water en klimaat

Projecten

 • Oostelijke Rondweg Barneveld (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • A1/A30 (in samenwerking met wethouder Dorrestijn-Taal)
 • Regiosprinter (in samenwerking met wethouder Dorrestijn-Taal)
 • Ondertunneling Baron van Nagellstraat (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Rondweg Voorthuizen (West en Noord) (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Westelijke Rondweg Barneveld (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Regiegroep Platform Water Vallei en Eem, 8 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Voorzitter Overleg Volksgezondheid regio West –Veluwe/ Vallei, 4 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Voorzitter overleg Veilig Thuis regio Gelderland Midden, 10 dagdelen, functiegebonden, onbetaald
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 8 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Lid selectiecommissie wethouderspool ChristenUnie, 5 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, niet betaald
 • Voorzitter overleg Basismobiliteit regio FoodValley, 12 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter Jeugdhulpregio FoodValley, 15 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Buurtbemiddelaar stichting Welzijn Amersfoort, 10 tot 15 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald

Contact

Gesprekken met een wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: secretariaat@barneveld.nl. Of bel naar T 14 0342.

Een e-mail voor wethouder Hans van Daalen stuurt u naar secretariaat@barneveld.nl