Hans van Daalen

Wethouder Hans van Daalen ChristenUnie

Mr. Hans van Daalen is voor de ChristenUnie wethouder in de gemeente Barneveld.

Volgen

Portefeuilles

 • 3e locoburgemeester
 • Jeugd
 • Onderwijs  (inclusief leerlingenvervoer)
 • Welzijn, WMO,  senioren-beleid inclusief buurt- en dorpshuizen
 • Werk & inkomen en armoedebeleid
 • Inburgering
 • Volksgezondheid
 • Klimaat, water (inclusief riolering), duurzaamheid en energietransitie

Gebiedsbestuurder

 • Barneveld-Zuid
 • De Glind

Projecten

 • Dorpshuizen (in samenwerking met wethouder Oosterwijk)
 • Stuurgroep duurzaamheid (in samenwerking met wethouder Pluimers)
 • Arbeidsmarktregio (AMR) (in samenwerking met wethouder Oosterwijk)

Nevenfuncties functiegebonden

 • Voorzitter Regiegroep Platform Water Vallei en Eem, 8 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Voorzitter Overleg Volksgezondheid regio West –Veluwe/ Vallei, 4 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Voorzitter overleg Veilig Thuis regio Gelderland Midden, 10 dagdelen, onbetaald
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 8 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Voorzitter overleg Basismobiliteit regio FoodValley, 12 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter Jeugdhulpregio FoodValley, 15 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost (Kaderrichtlijn Water), onbetaald
 • Ambassadeur Samenwerking Jeugdhulp Onderwijs regio FoodValley, onbetaald
 • Ambassadeur Landelijke Taskforce Wonen en Zorg, onbetaald

Nevenfuncties niet functiegebonden

 • Lid selectiecommissie wethouderspool ChristenUnie, 5 dagdelen per jaar, onbetaald
 • Buurtbemiddelaar stichting Welzijn Amersfoort, 10 tot 15 dagdelen per jaar, betaald

Contact

Gesprekken met een wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat:

Een e-mail voor wethouder Hans van Daalen stuurt u naar secretariaat@barneveld.nl.