Griffier

De griffier Iede Bakker is eerste adviseur van de gemeenteraad en is altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen. De griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken. 

Contact

Nevenfunctie

Secretaris van de commissie bezwaarschriften, stichting BWGS (Beheersing wachtgeldvolume gereformeerd schoolonderwijs).