Griffier

De griffier Iede Bakker is eerste adviseur van de gemeenteraad en is altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen. De griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken. 

De griffier informeert en ondersteunt inwoners bij alle vormen van contact met de gemeenteraad.