Griffier en raadsondersteuners

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergaderingen? Neem dan contact op met de raadsondersteuners via e-mail: griffie@barneveld.nl

De raadsondersteuners zijn: Wietske Boekhout-van den Berg, Sven van ’t Ooster en Gerrie van Roekel.

U kunt ook contact opnemen met de griffier Iede Bakker i.bakker@barneveld.nl