Nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd

De gemeente Barneveld heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bennie Wijnne (SGP), Wim Oosterwijk (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Hans van Daalen (ChristenUnie) zijn op woensdag 1 juni geïnstalleerd als wethouder voor de komende 4 jaar. Samen met waarnemend burgemeester Jan Luteijn vormen zij het nieuwe college van B&W van de gemeente Barneveld.

Portefeuilleverdeling

Wethouder Bennie Wijnne (1e locoburgemeester) - ruimtelijke ordening, wonen, grondbeleid, plattelandsontwikkeling (inclusief luchtkwaliteit, stikstofvraagstuk, landbouwnetwerk en agrifood-sector), regionale samenwerking en bestuur Regio Foodvalley.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken (2e locoburgemeester) -  verkeer en vervoer, groen en openbare ruimte (inclusief afval en flora & fauna), communicatie en burgerparticipatie, dienstverlening, cultuur (inclusief evenementen, kunst en monumenten) en sport.

Wethouder Hans van Daalen (3e locoburgemeester) - jeugd, onderwijs, Wmo, welzijn & seniorenbeleid inclusief buurt- en dorpshuizen, werk & inkomen en armoedebeleid, statushouders en vluchtelingen, volksgezondheid, klimaat, water, duurzaamheid en energietransitie (inclusief riolering).

Wethouder Wim Oosterwijk (4e locoburgemeester) - financiën, economie en lokaal bedrijfsleven, toerisme en recreatie, vastgoedmanagement, bestuur OddV, handhaving, bedrijfsvoering waaronder organisatie en ICT (inclusief informatieveiligheid en privacy).