Erik van Steden

Erik van Steden
  • gemeentesecretaris (1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders)
  • algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

  • voorzitter auditcommissie gemeente Elburg, betaald
  • waarnemend raadsgriffier gemeente Scherpenzeel, betaald