Erik van Steden

Erik van Steden
  • Gemeentesecretaris (1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders)
  • Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

  • Voorzitter auditcommissie gemeente Elburg, betaald
  • Waarnemend raadsgriffier gemeente Scherpenzeel, betaald