Didi Dorrestijn-Taal

Didi Dorrestijn-Taal, wethouder Barneveld

Didi Dorrestijn-Taal is voor het Christen Democratisch Appèl wethouder in Barneveld.

Portefeuille

 • 4e locoburgemeester
 • Onderwijs
 • Economie
 • Food
 • Toerisme en recreatie
 • Klimaat en duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Sport
 • Ontwikkeling centra Barneveld en Voorthuizen

Projecten

 • Dorpshuizen (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Harselaar-Centraal (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Holzenbosch (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Wikselaarse Eng (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Werklandschap Verbindingsweg (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Revitalisering Harselaar-Oost (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Christelijk Lyceum in Veenendaal, 6 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald
 • Secretaris/bestuurslid voor het CDA bij de provinciale bestuurdersvereniging in Utrecht, 6 keer 2 uur per jaar, niet functiegebonden, niet betaald
 • Secretaris/bestuurslid voor het CDA bij de landelijke bestuurdersvereniging, 6 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, niet betaald
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, 5 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Bestuurslid TechnoDiscovery in Ede, 3 uur per maand, niet functiegebonden, niet betaald
 • Aandeelhouder namens het college bij Leisurelands, 4 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Aandeelhouder namens het college bij Muziek Theater Barneveld, 4 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Lid commissie VNG Energie, Klimaat, Economie en Milieu, 16 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald