Didi Dorrestijn-Taal

Didi Dorrestijn-Taal, wethouder Barneveld

Didi Dorrestijn-Taal is voor het Christen Democratisch Appèl wethouder in Barneveld.

Portefeuille

 • 4e locoburgemeester
 • Onderwijs
 • Economie
 • Food
 • Toerisme en recreatie
 • Bezwarencommissie (deel)
 • Klimaat en duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Sport
 • Ontwikkeling centra Barneveld en Voorthuizen

Projecten

 • Dorpshuizen (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)
 • Harselaar-Centraal (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Holzenbosch (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Wikselaarse Eng (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Werklandschap Verbindingsweg (in samenwerking met wethouder Wijnne)
 • Revitalisering Harselaar-Oost (in samenwerking met wethouder Van de Burgwal)

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Christelijk Lyceum in Veenendaal, 6 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald
 • Secretaris/bestuurslid voor het CDA bij de provinciale bestuurdersvereniging te Utrecht, 6 x 2 uur per jaar, niet functiegebonden, niet betaald
 • Secretaris/bestuurslid voor het CDA bij de landelijke bestuurdersvereniging, 6 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, niet betaald
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter dagelijks bestuur Omgevingsdienst De Vallei, 5 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, 5 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald
 • Bestuurslid TechnoDiscovery te Ede, 3 uur per maand, niet functiegebonden, niet betaald