Wat de gemeenteraad doet

  • De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.
  • De raad neemt besluiten over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
  • Het college van B&W voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek.

Voorbeelden van onderwerpen

De gemeenteraad houdt zich bijvoorbeeld bezig met vragen als:

  • Wat voor gemeente willen wij zijn?
  • Kunnen winkels op zondag open of niet?
  • Waar kan worden gebouwd en waar niet?
  • Willen we windmolens of niet?
  • Hoeveel belasting betaalt u aan de gemeente?
  • Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?

Schriftelijke vragen van raadsleden

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Zie schriftelijke vragen.