Wat de gemeenteraad doet

 • De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.
 • De raad neemt besluiten over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
 • Het college van B&W voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek.

De gemeenteraad neemt bijvoorbeeld beslissingen over: 

 • Woningbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Afval
 • Zorg en jeugd-zorg
 • Sport, cultuur en recreatie
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Gemeentelijke belastingen

Belangrijke vragen kunnen zijn:

 • Kunnen winkels op zondag open of niet?
 • Waar kan worden gebouwd en waar niet?
 • Willen we windmolens of niet?
 • Hoeveel belasting betaalt u aan de gemeente?

 • Inwoners uit de gemeente kunnen zich vanaf 18 jaar kandidaat stellen.
 • Kandidaten zijn meestal lid van een landelijke of lokale partij.
 • Het aantal raadsleden in de gemeenteraad hangt af van het aantal 
  inwoners. In 2022 zijn er in Barneveld 33 raadsleden. Het aantal leden is minimaal 9 en maximaal 45.
 • Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een 
  andere baan. Voor het werk in de gemeenteraad krijgen ze een 
  vergoeding. 

 • De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners.
 • Raadsleden gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt in de gemeente.
 • U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een raadslid over uw vraag of idee. Zie ook: invloed op de gemeenteraad.

 • De vergaderingen
  • Bijna iedere maand zijn er 4 vergaderingen.
  • Deze 4 vergaderingen zijn te verdelen in 3 verschillende commissievergaderingen en 1 gemeenteraadsvergadering.
  • De vergaderingen kunt u bijwonen en ook online volgen.
  • Meer praktische informatie kunt u vinden op de pagina vergaderingen raad en commissies.
 • De gemeenteraadsvergadering
  • De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand.
  • Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt besloten over de voorstellen van de gemeente. Via de commissievergadering hebben raadsleden al vooraf informatie verzameld over het onderwerp.
 • De commissievergaderingen
  • De commissievergaderingen zijn van de commissies: Bestuur, Samenleving en Grondgebied.
  • Iedere commissie vergadert ongeveer 1 keer per maand.
  • De commissievergaderingen zijn bedoeld om raadsleden informatie over een onderwerp te laten verzamelen.
  • In de commissievergadering is na aanmelding inspraak van de inwoner mogelijk. De commissievergadering wordt daarom ook wel Het Gesprek genoemd.
  • Twee weken later wordt dan in de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp besloten.
  • Deelnemen aan een commissievergadering kan. Meld u daarvoor aan bij de secretaris. Meer informatie vind u op de pagina Vergaderingen raad en commissies onder Deelnemen aan commissievergadering.
 • Meer weten over het werk van raadsleden

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Zie: Schriftelijke vragen.