De gemeenteraad

  • De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.
  • De raad neemt besluiten over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
  • Het college van B&W voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek.

Zie ook