Burgerinitiatief

Heeft u zelf een goed voorstel? En wilt u dat de gemeenteraad hierover spreekt? De gemeente Barneveld biedt inwoners de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen.

Spelregels

  • de indiener(s) en ondersteuners van een burgerinitiatief moet(en) minstens 16 jaar oud zijn
  • het voorstel vermeldt duidelijk om welk onderwerp het gaat
  • het voorstel vermeldt duidelijk wat er volgens u moet gebeuren
  • bij het voorstel zit een lijst met handtekeningen van minstens 200 personen die het voorstel ondersteunen

Uitzonderingen

U kunt geen burgerinitiatief indienen bij:

  • lopende inspraak-, bezwaar- of klachtenprocedures
  • onderwerpen waar de gemeente geen bevoegdheid heeft
  • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur
  • een vraag, klacht of onderwerp waarover onlangs door de gemeenteraad een besluit is genomen of  waarover op dit moment wordt gesproken

Hulp bij uw voorstel

De heer Iede Bakker is de griffier van de gemeente Barneveld en is bereid u te helpen. U kunt voordat u het voorstel indient met de griffier overleggen over de mogelijkheden. Ook met vragen over het burgerinitiatief kunt u bij de griffier terecht.  U kunt de griffier bereiken via telefoonnummer 14 0342 of i.bakker@barneveld.nl.