Burgemeester Asje van Dijk

Dr. Asje van Dijk is sinds 8 december 2011 burgemeester van Barneveld. Hij is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Volgen

Twitter @AsjeDijk

Takenpakket

  • Openbare orde & Veiligheid
  • Bestuurlijke aangelegenheden

Contact

Een gesprek met de burgemeester vraagt u aan via het secretariaat via T (0342) 495 321 of stuur een e-mail naar m.blommert@barneveld.nl.

Columns 'Asjeblieft!' en Toespraken

Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk schrijft, op verzoek van de Barneveldse Krant, iedere twee weken een column over wat hij als eerste burger van de gemeente Barneveld meemaakt. 

Alle columns en een selectie van de toespraken van burgemeester Asje van Dijk zijn op 1 plek samengebracht: blog.barneveld.nl.

Ga naar blog.barneveld.nl

Nevenfuncties

  • Lid Comité van Aanbeveling Vrienden van Meander, functiegebonden, niet betaald.
  • Lid algemeen bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden, 8 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald.
  • Directeur-grootaandeelhouder Asje van Dijk Holding BV (slapende BV), niet functiegebonden.
  • Lid van de Raad van Advies van de Stichting WoonDroom, 2 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, niet betaald. 
  • Voorzitter Adviesraad Trambedrijf en Uithoflijn, 10 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald.
  • Voorzitter bestuur Omgevingsdienst de Vallei (OddV) en voorzittersoverleg stelsel Gelderse Omgevingsdiensten, 8 dagdelen per jaar, functiegebonden, niet betaald.
  • Voorzitter van de landelijke Huurcommissie, 2 dagen per week, betaald.