Veelgestelde vragen boerenprotest 22 juni 2022

Waar vond de demonstratie plaats?

De organisatie hield de demonstratie op woensdag 22 juni 2022, op een locatie in het buitengebied van Stroe.

Kon u gewoon de weg op?

Het protest trok veel mensen aan. Veel van hen kwamen en gingen met de trekker. Er was een grotere verkeersdrukte in en rond de gemeente Barneveld. We adviseerden om de weg niet op te gaan. Lees hier meer informatie over op de pagina bereikbaarheid.

Kon u in de middag nog naar Stroe?

Op woensdagmiddag was er een grote toestroom naar het boerenprotest ontstaan. Het verkeer op alle wegen stond volledig vast en de parkeerterreinen waren vol. Het dringende advies was om niet meer naar Stroe te komen.

Vanwege de drukte werd de A1 tussen Apeldoorn en Apeldoorn afgesloten. Ook voor de terugweg werd grote drukte verwacht. Politie, ME, brandweer en gemeente deelden water uit aan boeren en burgers die vast stonden op de A1.

Met welke organisaties had de gemeente contact over de demonstratie?

Naast de driehoek (van burgemeester, politie en openbaar ministerie) stond de gemeente in overleg met de betrokken organisaties en overheden, waaronder de VGGM, GHOR, het ministerie van LNV en de politie. 

Hoe zorgde de gemeente ervoor dat de hulpdiensten vrije doorgang hielden?

Vrije doorgang voor hulpdiensten is een van de randvoorwaarden voor het houden van een demonstratie.

Hoe zorgde de gemeente ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid? Hoe was het parkeren geregeld?

We stonden in overleg met de provincie, Rijkswaterstaat en politie. Zij houden zich bezig met de verkeersdoorstroming. Parkeren werd geregeld door de organisatie zelf. Zie ook de pagina over bereikbaarheid.

Mocht er een onveilige situatie ontstaan, waar op de locatie konden mensen terecht?

Op de locatie liep politie rond, deze kon u aanspreken. Bij echt onveilig situaties belt u 112.

Op welke manier werd informatie over de demonstratie gedeeld?

Voor dit boerenprotest was landelijk veel aandacht. De pers en de gemeenteraad waren geïnformeerd. Zij werden op de hoogte gehouden van de stappen. Op de website van de gemeente en op sociale media werd iedereen geïnformeerd. 

Wanneer heeft de gemeente Barneveld een melding van een demonstratie van de boeren binnengekregen?

De gemeente Barneveld heeft donderdagavond 16 juni 2022 een melding ontvangen van een landelijke demonstratie door de landbouwsector tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Waar vond de demonstratie plaats?

De organisatie hield de demonstratie op woensdag 22 juni 2022 op een locatie in het buitengebied van Stroe.

Hoe heeft de gemeente gereageerd op de melding voor de demonstratie?

De gemeente heeft de melding voor de demonstratie in behandeling genomen ter beoordeling. Er is bekeken of de randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid en openbare orde goed ingevuld kunnen worden. De gemeente staat samen met de driehoek daarom in nauw contact met de aanvragers over de invulling van de randvoorwaarden. De focus ligt nadrukkelijk op de orde en veiligheid. We sturen daarbij op aantallen personen en voertuigen, tijdsloten, verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen. Lees het nieuwsbericht van 20 juni 2022: Burgemeester gemeente Barneveld over boerenprotest

Om welke randvoorwaarden gaat het?

Onder de randvoorwaarden voor het houden van de demonstratie vallen onder andere een mobiliteitsplan voor de verkeersstromen naar en van het terrein. Ook is gesproken over het maximum aantal tractoren, de toegang voor hulpdiensten en de veiligheid in het algemeen.

De organisatoren zijn verantwoordelijk om deze zaken in kaart te brengen en te organiseren. 

Met welke organisaties had de gemeente contact over de demonstratie?

Naast de driehoek, stond de gemeente in overleg met de betrokken organisaties en overheden, waaronder de VGGM, GHOR, het ministerie van LNV en de politie. 

Kan een demonstratie ook doorgaan zonder toestemming van de gemeente?

In Nederland geldt onder andere het recht tot betoging. In de wet openbare manifestaties (Wom) staat vastgelegd: “Aangezien het fundamentele grondrechten betreffen, heeft de burgemeester als hoeder van de rechtsstaat primair de taak om deze manifestaties te beschermen en te faciliteren. De Wom biedt hem echter ook bevoegdheden om deze bijeenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen en betogingen – onder strikte voorwaarden – te beperken of zelfs te verbieden of te beëindigen.”

Op welke manier werd informatie over de demonstratie gedeeld?

Voor het boerenprotest op 22 juni 2022 was landelijk veel aandacht. De pers en de gemeenteraad zijn geïnformeerd. Zij werden op de hoogte gehouden van de stappen. Op de website van de gemeente en op sociale media werd iedereen geïnformeerd. 

Wat gebeurde er met de afvalinzameling in Stroe en Kootwijkerbroek op woensdag 22 juni 2022?

In verband met het protest werden de PMD-kliko's in Stroe en Kootwijkerbroek op donderdag 23 juni 2022 geleegd in plaats van woensdag 22 juni 2022.