Bereikbaarheid boerenprotest 22 juni 2022

Hieronder informatie voor en op 22 juni 2022. De informatie is op dit moment niet meer geldig.

Vanwege het boerenprotest op 22 juni 2022 verwachten we een grotere verkeersdrukte in en rond de gemeente Barneveld.

Om ruimte te geven aan deelnemers van het boerenprotest en andere wegen te ontlasten hebben de wegbeheerders (provincie Gelderland en Rijkswaterstaat) een aantal verkeersmaatregelen genomen. 

  • De provinciale N310 tussen Harskamp en Stroe zal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Dit geldt ook voor de op- en afrit 17 van de A1. 
  • Ook de doorgaande weg door Kootwijk (Heetweg) is voor doorgaand verkeer afgesloten. Dit om de veiligheid van het overige verkeer te waarborgen. 
  • De Wolweg door Stroe wordt door verkeersregelaars zoveel mogelijk vrijgehouden voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten.
  • Zie ook www.barneveld.nl/wegwerkzaamheden 

In de loop van de dag kan de verkeersituatie veranderen. Ook kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen. 

Check routeplanner