Besluitenlijst 9 augustus 2022

De besluiten

1: Ontheffing t.b.v. experiment toewijzing aanleunwoningen, op basis van artikel 17 lid 4 Huisvestingsverordening 2019-2023 gemeente Barneveld

Besluit:

  1. Akkoord te gaan met de tijdelijke ontheffing verlening van de algemene toewijzingscriteria van de Huisvestingsverordening, door gebruik te maken van de experimenteerruimte conform artikel 17 lid 4 van de Huisvestingsverordening 2019-2023, gemeente Barneveld.
  2. Deze ontheffing tijdelijk (tot 1 juli 2023) mogelijk te maken voor de toewijzing van aanleunwoningen in de sociale huursfeer, eigendom van Woningstichting Barneveld, door Neboplus en Zorggroep ENA.
  3. Dit besluit ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).

2: Schriftelijke vragen Lokaal Belang Bakkersweg Voorthuizen

Besluit:

De schriftelijke vragen beantwoorden.