Besluitenlijst 7 december 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 30 november 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Raadsvoorstel  inwoneraantal vaststellen CBS

Besluit:

In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel, waarmee de raad wordt voorgesteld om het inwonertal van de gemeente Barneveld officieel te laten vaststellen door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het aantal zetels in de gemeenteraad in verband met gemeenteraadsverkiezingen 2022.

3. Straatnaamgeving De Voorpost

Besluit:

  1. Aan de nieuwe openbare ruimte in Stroe de naam 'De Voorpost' toe te kennen.

4. Voorstel over principetoezegging functieverandering van ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ naar ‘Wonen’ aan de Oude Essenerweg 7 – 9 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit:

  1. In principe mee te werken aan het verzoek om de gevraagde functieverandering van ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ naar ‘Wonen’ (in totaal drie woningen) mogelijk te maken aan de Oude Essenerweg 7 – 9 in Kootwijkerbroek;
  2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

5. Beantwoorden vragen CU over de wolf

Besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van vragen van CU over de wolf.