Besluitenlijst 3 mei 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 25 april 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan "Nijkerkerweg-A30, partiële herziening Buitengebied 2012"

Besluit:

Gevraagde beslissing:

  1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

3. Voorstel over herstel gebreken in bestemmingsplan “Oostbroek I” in Kootwijkerbroek (RO-Bou)

Besluit:

  1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;