Besluitenlijst 3 augustus 2021

De Besluiten

1. Besluitenlijst 27 juli 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging voor draaiing bedrijfswoning en realisatie bijgebouw op het perceel De Spil 39 in Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit:

  1. In principe mee te werken aan het verzoek om een wijziging van het bouwvlak mogelijk te maken aan De Spil 39 in Kootwijkerbroek ten behoeve van het draaien van de daar bestemde bedrijfswoning en het realiseren van een bijgebouw;
  2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
  3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

3. Beschikbaar stellen budget subsidieregeling Barneveld Centrum (V&I-Wer)

Besluit:

  1. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 55.860,00 voor verbetering//uitbreiding van de volgende voorzieningen: - een tweetal abri's op het overstappunt Barneveld Centrum, Burgemeester Kuntzelaan te Barneveld
  2. dit besluit ter kennisname aan de raad aan te bieden.

4. Beschikbaar stellen budget subsidieregeling Troelstralaan Barneveld (V&I-Wer)

Besluit:

  1. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 52.500,00 voor verbetering/uitbreiding van de volgende voorzieningen: Het opwaarderen en toegankelijk maken van bushaltepaar Troelstralaan in Barneveld zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer beter wordt.
  2. dit besluit ter kennisname aan de raad aan te bieden.