Besluitenlijst 25 juli 2023

1. Besluitenlijst 18 juli 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Tijdelijke beleidsregel ontheffing parkeerschijfzone Smidsplein Voorthuizen

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om omwonenden van het Smidsplein in Voorthuizen, gedurende de pilot de mogelijkheid te bieden om een ontheffing aan te vragen.
2. In te stemmen met de (concept) beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing.