Besluitenlijst 25 augustus 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 18 augustus 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Nieuwe werkwijze afhandelen bezwaren

Besluit

  1. Bijgevoegde concept-regeling “Afhandelen van bezwaarschriften door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester’’ vast te stellen;
  2. Bijgevoegde uitgangspunten voor het afhandelen van bezwaarschriften in de informele fase door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester vast te stellen;
  3. Bijgevoegde memo bestemd voor de raad ''Nieuwe werkwijze afhandelen bezwaren'' vast te stellen;
  4. De raad via rubriek B te informeren over de nieuwe werkwijze ten aanzien van de afhandeling van bezwaren door middel van de in onderhavig schrijven genoemde bijlagen 1,2 en 3.