Besluitenlijst 22 december 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 15 december 2020 voor kennisgeving aangenomen

2. Memo dierenambulance

Besluit

Memo ter informatie aanbieden aan gemeenteraad.

3. Collegevoorstel vlootschouw 2020

Besluit

  1. Instemmen met de bijgevoegde memo 'Uitkomst vlootschouw & voorstel vervolgproces'.
  2. Instemmen met de voorgestelde aanwending van de door de raad beschikbaar gestelde incidentele beleidstoevoeging tbv de organisatieontwikkeling van € 500.000 in 2020 (programmabegroting 2020) en € 500.000 in 2021 (programmabegroting 2021).
  3. De reeds in de Programmabegroting 2020 en 2021 opgenomen incidentele beleidstoevoeging gepland in 2022, inclusief de dekking vanuit de algemene reserve, naar voren te halen naar 2021 en aan te wenden volgens dit voorstel.
  4. De reeds in de Programmabegroting 2022 opgenomen structurele beleidstoevoeging aan te wenden voor de dekking van de structurele personeelslasten voortvloeiend uit de vlootschouw.
  5. De voorgestelde wijziging door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.