Besluitenlijst 10 augustus 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 3 augustus 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Afwijken inkoop elektronische en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis

Besluit:

  1. Instemmen met het afsluiten van een nieuw contract voor het gemeentehuis en raadhuis met de huidige contractanten.
  2. instemmen met een contractduur van 1 september 2021 tot 31 augustus 2028, waarna een gezamenlijke (Europese) aanbesteding van de elektronische en werktuigbouwkundige installaties voor de panden mogelijk wordt.

3. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Kapweg II, partiële herziening Buitengebied 2012” Kootwijkerbroek (RO-MER)

Besluit:

  1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
  2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Koningsweg VII, Garderen (RO-MER)

Besluit:

  1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
  2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Vervanging Landmeet apparatuur BGT BDV-Jeu

Besluit:

  1. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 16.148 voor de aanschaf van de landmeetapparatuur;
  2. De kapitaallasten vanaf 2023 voor € 5.383 per jaar te dekken uit de stelpost voor vervangingsinvesteringen op de bedrijfsmiddelenlijst;
  3. De extra incidentele afschrijving van de oude apparatuur van € 23.603 ten laste te laten komen van het jaarresultaat 2021 en dit via de maandrapportage door de raad te laten accorderen.