Besluitenlijst 1 september 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 25 augustus 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststelling wijziging Oude Essenerweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-WIJ)

Besluit

 1. Het wijzigingsplan Oude Essenerweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1595-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan Oude Essenerweg I geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Voorstel over vaststelling Goorderweg-Garderbroekerweg, partiële herziening Buitengebied 2012 in Voorthuizen (RO-Cus)

Besluit

 1. Onder voorbehoud dat er geen extra zienswijzen worden ingediend het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit aan de raad voor te leggen;
 2. Onder voorbehoud dat er geen extra zienswijzen worden ingediend de raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

4. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Speulderweg II in Garderen (RO-Cus)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Voorstel over principetoezegging bouw kerk en pastorie aan de Walhuisweg (ten noordoosten van 4) in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een kerk en pastorie mogelijk te maken aan de Walhuisweg (ten noordoosten van 4) in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

6. Strategische Agenda 2020-2025 Regio Food Valley

Besluit

Het college wordt voorgesteld om:

 1. Kennis te nemen van de Strategische Agenda 2020-2025 Regio Foodvalley en de Verdieping;
 2. Het voorliggende concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen;
 3. De gemeenteraad voor te stellen de Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025 en de Verdieping voor zover het de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten betreft vast te stellen.

7. Raadsvoorstel over weigering verzoek om herziening bestemmingsplan Plaggenweg 43 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

8. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Garderbroekerweg XXIII, partiële herziening Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

9. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Hoevelakenseweg X" in Terschuur (RO-WIJ)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Geveltuinen Barneveld centrum (RO - hul)

Besluit

 1. Kennis te nemen van bijgaande raadsmededeling;
 2. Deze raadsmededeling aan te bieden aan de gemeenteraad.

11. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Garderbroekerweg-Walhuisweg, partiële herziening Buitengebied 2012” (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

12. Aanvulling MER windenergie en Beleidsconfrontatie Wind def

Besluit

 1. In te stemmen met de aanvulling op het MER Windenergie;
 2. In te stemmen met de Beleidsconfrontatie Windenergie;
 3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit;
 4. De aanvulling MER en Beleidsconfrontatie aanbieden aan de raad;
 5. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aanbieden aan de raad.