Barneveld en Scherpenzeel

Op 6 juli 2021 stemden Provinciale Staten in met het herindelingsadvies voor de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Het herindelingsadvies is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nu aan de minister om een wetvoorstel voor herindeling in te dienen bij de Tweede Kamer. De start van de nieuwe gemeente is gepland per 1 januari 2023.