Groslijsten en prestatiemeting

Gemeente Barneveld maakt gebruik van een groslijstsystematiek voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen bij civieltechnische, cultuurtechnische en bouwkundige werken. Deze groslijstsystematiek sluit aan op het inkoopbeleid van de gemeente, de aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Het inkoopbeleid van de gemeente Barneveld prevaleert boven deze groslijstsystematiek.

1. Inleiding

2. Welk type bedrijven genieten de voorkeur binnen gemeente Barneveld?

3. Groslijsten gemeente Barneveld

4. Procedure aanmelden en uitsluiting groslijsten

5 Beschrijving selectiesystematiek

6 Prestatiemetingen

7 Privacy, klachten en geschillen