Aanbestedingen

Voor het aankondigen van opdrachten maakt de gemeente gebruik van Tenderned. Via www.tenderned.nl vindt u onze lopende aanbestedingen. Om te kunnen reageren op de aanbestedingen van de gemeente, moet u inloggen bij Tenderned. U heeft hiervoor Eherkenning nodig.

ga naar Tenderned.nl

Groslijsten en prestatiemeting

Bij enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen in de Bouw, het Grond-, weg- en waterbouw en Cultuurtechnische werken werkt de gemeente Barneveld met groslijsten. Wilt u  op een groslijst komen, dan moet u  zich daarvoor registreren. Via het online platform kunnen bedrijven zich registreren. Meer informatie  over onze werkwijze kunt u nalezen in het document Groslijsten en Prestatiemeting gemeente Barneveld. 

Inkoopbeleid en -voorwaarden

In het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels en voorwaarden die de gemeente aan leveranciers stelt.