Aanbestedingen

  • U bent ondernemer en u wilt zakendoen met de gemeente.
  • Per branche en bedrag zijn er verschillende regels en procedures.
  • Soms moet u zichzelf inschrijven, soms benaderen wij zelf bedrijven.
  • Zorg  dat we uw bedrijf kennen en dat uw weet wat er in de gemeente speelt.
  • Hoe actueler en passender uw aanbod hoe groter uw kansen.

Meedingen voor een opdracht

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten in de markt. Dit is afhankelijk van de branche en het bedrag van de opdracht.

Onderhandse opdrachten

Bij onderhandse opdrachten nodigt de gemeente 1 of meer leveranciers uit om een offerte te doen. U vergroot uw kansen door te zorgen dat we u kennen. Kennen we u nog niet? Stuur dan een mail met uw bedrijfsinformatie naar . Beschrijf daarin uw specialisme, ervaring en geleverde prestaties. Team inkoop stuurt uw gegevens door binnen de gemeente.

Extra mogelijkheid voor de bouwbranche bij onderhandse opdrachten

Bouw, grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechnische bedrijven kunnen zich inschrijven op een lijst met leveranciers (groslijst).

De gemeente gebruikt deze lijst bij de selectie van leveranciers. Hoe beter de prestatie in het verleden, hoe groter de kans uitgenodigd te worden voor een volgende opdracht.

Om op een groslijst te komen moet u zelf actie ondernemen. Via het online platform kunnen bedrijven zich registreren. Lees meer over onze werkwijze in Groslijsten en Prestatiemeting gemeente Barneveld en groslijsten UEA

Nationaal en internationaal aanbesteden

Nationale en internationale aanbestedingen staan op TenderNed. Inschrijven kan via www.tenderned.nl.

Werken branche - drempelbedragen exclusief btw

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding Meervoudig onderhandse aanbesteding Nationale aanbesteding openbaar of niet-openbaar Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar
0 tot € 150.000,- € 150.000,- tot € 1.150.000,- € 1.150.000,- tot € 5.548.000,- € 5.548.000,- en hoger

Leveringen branche - drempelbedragen exclusief btw

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding Meervoudig onderhandse aanbesteding Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar
0 tot € 50.000,- € 50.000,- tot € 221.000,- € 221.000,- en hoger

Diensten branche - drempelbedragen exclusief btw

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding Meervoudig onderhandse aanbesteding Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar
0 tot € 50.000,- € 50.000,- tot € 221.000,- € 221.000,- en hoger

Sociale, specifieke diensten branche - drempelbedragen exclusief btw

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding Meervoudig onderhandse aanbesteding Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar
0 tot € 50.000,- € 50.000,- tot € 750.000,- € 750.000,- en hoger

Lees het volledige proces en regels in het inkoopbeleid.

Vergroot uw kansen

De gemeente zoekt altijd naar de beste producten en diensten. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke en politieke wensen.

Hoe duidelijker u zichzelf neerzet hoe groter uw kans op een opdracht. Ook vergroot u kansen door aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en onderwerpen die spelen bij de gemeente.

Weet waar u aan moet voldoen

Alle contracten die de gemeente afsluit moeten voldoen aan het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van de gemeente Barneveld.

Dit zijn meestal de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Barneveld.

Bij IT projecten gelden speciale voorwaarden. Deze staan in de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT (Gibit) (405 KB).

Volg projecten en ontwikkelingen

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft staat in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken. Zie begrotingscyclus.

Grote lijnen staan in het coalitieakkoord 2016-2020.