Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • De Tozo is gestopt.
 • Voor financiële ondersteuning kunt u een aanvraag doen voor Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Er zijn 2 vormen van ondersteuning binnen het Bbz:
  • Inkomensondersteuning, afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie. Hiervoor geldt geen vermogenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor geldt een vermogenstoets.
 • Een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming kan onderdeel zijn van uw aanvraag.
 • Wilt u een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal of voor bijzondere bijstand voor woonkosten of voor de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Gebruik dan het inlichtingenformulier Bbz (pdf, 286 KB).
 • Ondernemers Woudenberg en Scherpenzeel nemen voor de Bbz contact op met Coöperatie De Kleine Schans of de gemeente Scherpenzeel. 

Als de Tozo stopt, wat dan? U kunt u zichzelf hiervoor vragen stellen als: 

 • Verwacht ik op korte termijn weer omzet te maken?
 • Heb ik weer voldoende inkomen om van te leven wanneer ik rekening houd met kosten, schulden, uitgestelde verplichtingen en fiscale verplichtingen?
 • Wat is het toekomstperspectief van mijn werk / mijn branche?
 • Moet ik er wat anders bij gaan doen? Of moet ik zelfs iets totaal anders gaan doen?
 • Zo ja, wat kan dat dan zijn? Waar liggen de kansen? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pak ik dat aan?
 • Heb ik voldoende eigen vermogen / reserves in de onderneming om nog een tijdje door te kunnen gaan / te kunnen overleven?
 • Wat is op dit moment het totaalbedrag van de uitgestelde verplichtingen? Denk daarbij aan aflossingsonderbreking lopende schulden, rente-uitstel, fiscaal uitstel, uitstel voldoening facturen. Kan ik dat allemaal nog betalen in de toekomst?
 • Moet ik schulden (blijven) maken om de onderneming in stand te houden?
 • Stel dat ik tot de conclusie kom dat het misschien beter is om te stoppen met mijn onderneming: wat komt daar allemaal bij kijken en hoe pak ik dat dan aan?

Samen een plan van aanpak maken

Bij deze oriëntatie op de toekomst kunnen wij u helpen. Wij maken samen met u een plan van aanpak. Het doel daarvan is dat u zelf weer in uw inkomsten kunt voorzien. In welke vorm dan ook. Neem contact op met de gemeente om samen een plan van aanpak te maken.  Mail hiervoor naar bz@barneveld.nl en wij nemen contact met u op. 

De aflossing Tozo bedrijfskapitaal is op 1 juli 2022 gestart. Ondernemers die een Tozo bedrijfskapitaal hebben ontvangen, hebben hierover een brief gekregen. Ervaart u problemen bij het voldoen aan de aflossingsverplichting? Dan horen we graag van u wat de reden hiervan is. Neem dan contact met ons op via bz@barneveld.nl.

Waar vindt u de jaaropgave Tozo uitkering?

De digitale jaaropgave vindt u op Mijnoverheid.nl (login met uw DigID).
De papieren jaaropgave wordt in week 3 verzonden.

Wat staat er in de jaaropgave?

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat wij hebben afgedragen
 • het bedrag van de loonheffingskorting waarmee rekening is gehouden

De uitkering is netto aan u uitbetaald in 2021. Dit is een een bruto-uitkering geworden nadat wij de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet hebben afgedragen aan de Belastingdienst.

Waarom ontvangt u een jaaropgave?

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen.
U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2021.
U moet zelf bij de belastingaangifte over 2021 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave Tozo ontvangen?

Als u gehuwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave.

De bedragen op de jaaropgave van mijn partner en die van mij verschillen. Hoe kan dat?

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit arbeid hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen.