Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Per 1 oktober 2021 is de Tozo gestopt.
 • Voor financiële ondersteuning kunt u een aanvraag doen voor Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Er zijn 2 vormen van ondersteuning binnen het Bbz:
  • Inkomensondersteuning, afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie. Hiervoor geldt geen vermogenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervoor geldt een vermogenstoets.
 • Een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw onderneming kan onderdeel zijn van uw aanvraag.
 • Wilt u alleen een uitkering voor levensonderhoud aanvragen? Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier Uitkering levensonderhoud Bbz 4e kwartaal 2021 (1.0) (pdf, 219 KB).
 • Wilt u een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal of voor bijzondere bijstand voor woonkosten of voor de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Gebruik dan het inlichtingenformulier Bbz (pdf, 286 KB).
 • Ondernemers Woudenberg en Scherpenzeel nemen voor de Bbz contact op met Coöperatie De Kleine Schans of de gemeente Scherpenzeel.