Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  • Een bijdrage voor huishoudens die minimaal 30% minder inkomen hebben door corona.
  • Periode: vanaf 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. 
  • De bijdrage is bedoeld voor privé woonlasten die echt nodig zijn.
  • Voor wanneer u door de coronamaatregelen in financiële problemen komt.
  • Het inkomen van de partner wordt meegenomen in de beoordeling.
  • Er vindt een vermogenstoets plaats.