Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

  • Dit is een tegemoetkoming als u zowel een inwonersbijdrage huishoudelijke hulp als een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalt.
  • De vergoeding is € 250,- of € 400,- per jaar.
  • U woont in de gemeente Barneveld.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 200% van de bijstandsnorm.
  • Uw vermogen telt niet mee.
  • Uw naam staat op de rekening van de huishoudelijke hulp én op de factuur van de eigen bijdrage(n) van het CAK.

Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om dit aan te vragen via de website. Neemt u contact op via T 14 0342.