Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

  • Dit is een tegemoetkoming als u zowel een inwonersbijdrage huishoudelijke hulp als een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalt.
  • De vergoeding is € 250,- of € 400,- per jaar.
  • U woont in de gemeente Barneveld.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 200% van de bijstandsnorm.
  • Uw vermogen telt niet mee.
  • Uw naam staat op de rekening van de huishoudelijke hulp én op de factuur van de eigen bijdrage(n) van het CAK.
Tegemoetkoming aanvragen