Individuele studietoeslag aanvragen

  • Dit is tegemoetkoming (maximaal € 102,- per maand) voor scholieren/ studenten met een arbeidsbeperking.
  • U bent 18 jaar of ouder en woont in gemeente Barneveld.
  • U kunt niet het wettelijk minimumloon verdienen, maar u heeft wel mogelijkheden om te werken.
  • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is niet meer dan de maximale vermogensvrijlating.
  • U kunt de toeslag 1 keer per 6 maanden aanvragen. Bel hiervoor tussen 9.00 en 12.00 uur naar T 14 0342.