Individuele studietoeslag aanvragen

 • Dit is tegemoetkoming voor scholieren/ studenten met een arbeidsbeperking.
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in gemeente Barneveld.
 • U kunt niet het wettelijk minimumloon verdienen, maar u heeft wel mogelijkheden om te werken.
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet meer dan de maximale vermogensvrijlating.
 • U kunt de toeslag 1 keer per 6 maanden aanvragen. Bel hiervoor tussen 9.00 en 12.00 uur naar T 14 0342.

Hoogte toeslag

De toeslag hangt af van de leeftijd. Hoogte toeslag per maand:

 • 18 jaar:  € 150,-
 • 19 jaar: € 180,-
 • 20 jaar: € 240,-
 • 21 jaar en ouder: € 300,-

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor een individuele studietoeslag, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Participatiewet.