Kiezen thuishulporganisatie

  1. Kies 1 van onderstaande thuishulporganisaties die bij u past.
  2. Neem contact op met deze organisatie en geef aan dat u gebruik wilt maken van de algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning.
  3. De door u gekozen thuishulporganisatie bepaalt na een gesprek of u hulp krijgt en welke ondersteuning dit is.

Hieronder stellen de thuishulporganisaties zich voor. De gemeente Barneveld is niet aansprakelijk voor de gebruikte teksten.

BiOns werkt met kleine zelfstandige teams, waardoor u altijd dezelfde vertrouwde, betrokken medewerkers krijgt. Wij kijken samen met u naar uw wensen en onze mogelijkheden. U krijgt de ondersteuning op de wijze zoals u dat wenst. BiOns is duidelijk en open in alles wat we doen! Zo krijgt u direct die warme zorg die bij u past.

T (085) 8500163
E info@bions.nl

Buurtdiensten is een thuiszorgorganisatie die kleinschalig werkt. Onze mensen hebben een klein werkgebied en zijn dus altijd in de buurt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Zie ons als uw persoonlijk begeleider, als de 'oude' gezinsverzorgster die zorgt met hoofd, hand en hart.

Team Barneveld:
T 06-20 47 93 47
E barneveld@buurtdiensten.nl

Team Voorthuizen:
T 06-13 36 82 15
E voorthuizen@buurtdiensten.nl

HdS Zorg is een christelijke organisatie, waar deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit en het realiseren van een schone woon-leefomgeving. HdS is al ruim 60 jaar in de Barneveldse samenleving verankerd en voortgekomen uit een initiatief van een aantal kerkelijke gemeenten, waarmee nog altijd een hechte band bestaat. Ons werk doen wij vanuit de christelijke identiteit.

T (0342) 405 600  (bereikbaar van 8:00-17:00 uur)
E huishouding@hdszorg.nl

Mensen willen hun eigen leven leiden. Zorgdienstverlener Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens. Wij begeleiden ouderen en chronisch zieken die zelfstandig wonen om optimaal en doelmatig gebruik te maken van zorg en ondersteuning. Het gaat erom dat u zich gezien, gehoord en ondersteund voelt. De informele en professionele hulpverleners werken samen om dat voor u te bereiken.

T (0318) 75 22 22
E Servicepunt@opella.nl

RST Zorgverleners biedt cliƫntgerichte thuiszorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. We zijn er voor iedereen die een beroep willen doen op onze zorg. Met een huishoudelijke hulp van RST haalt u een professionele, maar vertrouwde hulp in huis, die u ondersteunt bij uw noodzakelijke huishoudklussen. We houden van ons werk en doen dat met aandacht voor u.

T (0342) 422 324
Contact via www.rstzorg.nl/contact

Met thuisondersteuning helpen wij u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
We verrichten huishoudelijke taken en bieden begeleiding. Wij hebben geen wachtlijsten, u krijgt meteen de zorg waar u behoefte aan heeft. Onze thuishulp komt langs op de dag en tijd die u het beste uitkomt. U krijgt een eigen thuishulp toegewezen, dat is wel zo vertrouwd.

T (055) 599 59 77
E apeldoorn@tzorg.nl