Huishoudelijke hulp aanvragen

  • u heeft langdurige lichamelijke problemen, waardoor u (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer kunt doen
  • u heeft geen volwassen huisgenoten die uw huishouden kunnen doen
  • u vraagt de huishoudelijke hulp aan bij 1 van de 9 thuishulporganisaties
  • u woont in de gemeente Barneveld
  • gemeente Barneveld betaalt mee in de kosten voor huishoudelijke hulp
  • de gemeentelijke bijdrage is afgetrokken van de rekening die u krijgt van de thuishulp-organisatie
  • bij een laag inkomen komt u misschien in aanmerking voor een lagere eigen bijdrage. Bespreek dit met de thuishulporganisatie
kiezen thuishulporganisatie