Energietoeslag

 • De energietoeslag 2023 is € 800,- per huishouden. 
 • U kunt de energietoeslag 2023 één keer krijgen. 
 • Er is geen nieuwe energietoeslag voor 2024.
 • U kunt tot en met 30 juni 2024 de energietoeslag 2023 aanvragen. Doe geen aanvraag als u de toeslag al ontvangen heeft.
 • Het is een gift van de overheid voor de hoge energiekosten. U hoeft het niet terug te betalen.
 • Voor huishoudens met een laag inkomen, tot 150% van het bijstandsniveau.
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
Inloggen met DigiD Energietoeslag aanvragen

Voor de energietoeslag 2023 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Barneveld
 • Uw inkomen is maximaal 150% van de bijstandsnorm
 • Uw huishouden heeft nog geen energietoeslag 2023 ontvangen

Een huishouden kan de energietoeslag 2023 één keer krijgen.

Als u een inkomen heeft van maximaal 150% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunt u € 800 krijgen. De bedragen staan in onderstaande tabel. Het zijn netto bedragen per maand, zonder vakantietoeslag, geldend per 1 januari 2024.

Leeftijd: 21 jaar tot de AOW-leeftijd

Gezinssamenstelling Maximaal netto inkomen
Alleenstaand € 1.829,46
Alleenstaande ouder € 1.829,46
Samenwonend/getrouwd € 2.613,51
Netto bedragen (2024), zonder vakantiegeld

AOW-leeftijd

Gezinssamenstelling Maximaal netto inkomen
Alleenstaand € 2.031,71
Alleenstaande ouder € 2.031,71
Samenwonend/getrouwd € 2.753,56
Netto bedragen (2024), zonder vakantiegeld

Wat meetelt als inkomen

Als inkomen telt onder andere:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van het UWV (bijvoorbeeld WW, WIA, WAO, Wajong of Ziektewet uitkering)
 • Uitkering van de gemeente (bijstand)
 • Uitkering van de SVB (bijvoorbeeld AOW, ANW, een nabestaandenwet)
 • Uitkering van een andere organisatie
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een persoonsgebonden budget (PGB), voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.
 • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vermogen telt niet mee

Vermogen is geen inkomen. U hoeft dus ook geen informatie over uw vermogen aan de gemeente door te geven als u een aanvraag doet (zoals bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, waardevolle bezittingen, overwaarde in de woning en dergelijke).

Als u een aanvraag doet, ontvangt zo snel mogelijk bericht. Dat duurt uiterlijk 8 weken, maar in de praktijk is het meestal sneller. In de brief die u krijgt over de beoordeling van uw aanvraag staat wanneer u het geld op de rekening krijgt. Vaak is dat binnen enkele dagen.

Het is een gift

U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. Het bedrag is een gift.  Maar als blijkt dat u er geen recht op had, dan moet u het geld wel terug betalen. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Niet voor de belastingaangifte

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft het geen invloed op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Als u moeite heeft met inloggen met DigiD, kunnen wij u een pdf van het formulier toesturen. Vul hiervoor een contactformulier in.
Vermeld bij het onderwerp: Energietoeslag.

Lukt het invullen van het contactformulier niet? Bel dan 140342

Contactformulier

Formulier naar gemeente sturen

U kunt het ingevulde formulier (met bijlagen) op de volgende manieren inleveren:

E-mail

U kunt de stukken mailen naar energietoeslag@barneveld.nl. Voeg de documenten toe als pdf, jpeg, jpg, Word- of Excel bestand.

Per post 

Verstuur het naar:
Gemeente Barneveld
T.a.v. Sociaal domein
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Persoonlijk inleveren

U kunt de aanvraag in de brievenbus doen van het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Adres: Raadhuisplein 2 te Barneveld.
Ook kunt u de documenten persoonlijk afgeven bij de receptie.

U kunt voor hulp bij de aanvraag contact opnemen het met Sociaal Juridisch Steunpunt (SJS).

 • Elke dinsdag is er een spreekuur van 10.00 – 13.00 uur in de Bibliotheek Barneveld (Nieuwstraat 29).
 • Om de donderdag (in de even weken) is er een spreekuur van 10.00-12.00 uur in Perron 16 in Voorthuizen.
 • Dit zijn inloopspreekuren, maar u kunt ook bellen voor een afspraak.
 • U kunt iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen voor een afspraak: 0342-422937.

Bespaar op energiekosten

Een persoonlijk advies voor uw energiecontract

Gezondverzekerd Goedkope Energie

Energiebox

Bespaar op uw energierekening met de gratis Energiebox:

 • een doos met energiebesparende producten,
 • een adviesgesprek met een energiecoach,
 • een adviesrapport. 
Energiebox Barneveld