Energietoeslag

 • De energietoeslag 2023 is € 800,- per huishouden.
 • Ontving u in 2022 de energietoeslag? De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. U hoeft hiervoor niets te doen.
 • Ontving u in 2022 geen energietoeslag? Voldoet u aan de eisen voor de toeslag 2023? Vanaf 1 december 2023 tot en met 30 juni 2024 kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen.
 • Het is een gift van de overheid voor de hoge energiekosten. U hoeft het niet terug te betalen.
 • Voor huishoudens met een laag inkomen, tot 150% van het bijstandsniveau.
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
 • Studenten kunnen de energietoeslag 2022 aanvragen. Ga hiervoor naar Energietoeslag Studenten
Inloggen met DigiD Energietoeslag aanvragen

Ontving u in 2022 de energietoeslag? De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. Als dat het geval is, staat het geld begin december (vanaf 1 december) op uw rekening.

Voor de energietoeslag 2023 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Barneveld
 • Uw inkomen is maximaal 150% van de bijstandsnorm

Een huishouden kan de energietoeslag 2023 één keer krijgen.

Als u een inkomen heeft van maximaal 150% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunt u € 800 krijgen. De bedragen voor de bijstandsnorm staan in onderstaande tabel.

De bedragen in de tabel zijn netto bedragen per maand, zonder vakantietoeslag, geldend per 1 juli 2023.

Maximaal inkomen

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.733,68 € 1.934,67
Alleenstaande ouder € 1.733,68 € 1.934,67
Samenwonend/getrouwd € 2.476,68 € 2.627,13

Wat meetelt als inkomen

Als inkomen telt onder andere:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van het UWV (bijvoorbeeld WW, WIA, WAO, WAJONG, ZW)
 • Uitkering van de gemeente (bijstand)
 • Uitkering van de SVB (bijvoorbeeld AOW, ANW)
 • Uitkering van een andere organisatie
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.
 • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vermogen telt niet mee

Vermogen is geen inkomen. U hoeft dus ook geen informatie over uw vermogen aan de gemeente door te geven als u een aanvraag doet (zoals bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, waardevolle bezittingen, overwaarde in de woning en dergelijke).

Het is een gift

U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. Het bedrag is een gift.  Maar als blijkt dat u er geen recht op had, dan moet u het geld wel terug betalen. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Niet voor de belastingaangifte

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft het geen invloed op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

U kunt voor hulp bij de aanvraag contact opnemen het met Sociaal Juridisch Steunpunt (SJS).

 • Elke dinsdag is er een spreekuur van 10.00 – 13.00 uur in de Bibliotheek Barneveld (Nieuwstraat 29).
 • Om de donderdag (in de even weken) is er een spreekuur van 10.00-12.00 uur in Perron 16 in Voorthuizen.
 • U kunt iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen voor een afspraak: 0342-422937.

Bespaar op energiekosten

Een persoonlijk advies voor uw energiecontract

Gezondverzekerd Goedkope Energie

Energiebox

Bespaar op uw energierekening met de gratis Energiebox:

 • een doos met energiebesparende producten,
 • een adviesgesprek met een energiecoach,
 • een adviesrapport. 
Energiebox Barneveld