Energietoeslag

 • Als uw huishouden in 2022 een energietoeslag van € 1.300,- ontving, krijgt u een extra toeslag van € 500,-.
 • Dit hoeft u niet aan te vragen.
 • U krijgt het bedrag in 3 delen op uw rekening gestort. Het eerste bedrag van € 150,- staat uiterlijk 21 maart op uw rekening.
 • De energietoeslag is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. 
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
 • Later in 2023 komt er  een energietoeslag van € 800,-. Dit is voor huishoudens met een laag inkomen, tot 120% van het bijstandsniveau.
 • U kunt naar verwachting in de loop van de zomer 2023 een aanvraag indienen.

Huishoudens die in 2022 een energietoeslag van € 1.300,- hebben ontvangen krijgen een extra toeslag. De extra energietoeslag is € 500,- Dit bedrag wordt in 3 delen aan u betaald. U krijgt dit bedrag vanzelf op uw rekening gestort.

Het eerste deel van € 150,- staat uiterlijk 21 maart op uw rekening.

Betaalmomenten

Maand Bedrag
Maart € 150,-
April € 150,-
Mei € 200,-

Het is een gift

U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. Het bedrag is een gift.  Maar als blijkt dat u er geen recht op had, dan moet u het geld wel terug betalen. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Niet voor de belastingaangifte

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft het geen invloed op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

 • Huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.
 • Dit is een landelijk fonds, dus niet vanuit de gemeente.
 • Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen een deel van de energierekening.
 • Het gaat om de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023.
 • U kunt tot en met 30 april 2023 een aanvraag doen over de genoemde periode.

Voorwaarden

 • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
 • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier.

Hoe aanvragen

Alle informatie over het aanvragen vindt u op de website Tijdelijk Noodfonds Energie.

Voor de energietoeslag 2023 is een wetswijziging nodig. De verwachting is dat deze wijziging per juni 2023 ingaat. Daarna kunt u een aanvraag indienen. De gemeente laat via de krant en website weten wanneer u een aanvraag kunt indienen.

Twee vragen met antwoord.

Ik heb voor 2022 geen aanvraag ingediend, maar mijn inkomen is nu onder de 120% van de bijstand. Kan ik nu de extra toeslag nu krijgen?

Nee. Alleen de inwoners die ook de toeslag in 2022 van €1300 hebben ontvangen hebben recht op het extra bedrag van € 500. Later dit jaar (waarschijnlijk rond de zomer) wordt er meer duidelijk voor de aanvraag energietoeslag 2023.

Ik heb voor 2022 de energietoeslag van € 1000 ontvangen. Heb ik nu ook recht op deze € 500?

Nee. Inwoners met een inkomen tussen de 120-150% kregen € 1000 in 2022. Alleen inwoners met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm hebben recht op deze € 500 extra.

U kunt voor hulp bij de aanvraag contact opnemen het met Sociaal Juridisch Steunpunt (SJS).

 • Elke dinsdag is er een spreekuur van 10.00 – 13.00 uur in de Bibliotheek Barneveld (Nieuwstraat 29).
 • Om de donderdag (in de even weken) is er een spreekuur van 10.00-12.00 uur in Perron 16 in Voorthuizen.
 • U kunt iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen voor een afspraak: 0342-422937.

Heeft u uw inkomensgegevens al aangeleverd voor de kwijtschelding gemeentebelastingen? Dan hoeft u deze niet nogmaals bij ons aan te leveren. In het aanvraagformulier kunt u ons toestemming geven die gegevens op te vragen bij gemeentebelastingen.

U betaalt iedere maand een termijnbedrag voor uw energierekening. U kunt uw termijnbedrag verhogen. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het contractjaar een groot bedrag in één keer moet bijbetalen. Ook kunt u de toeslag apart houden voor de eindafrekening van energie.

 • De gemeente gebruikt de gegevens die u hier invult alleen voor de aanvraag van de energietoeslag.
 • De gegevens worden niet met andere organisaties gedeeld.
 • De gemeente verwijdert de gegevens binnen 1 jaar.

Bespaar op energiekosten

Een persoonlijk advies voor uw energiecontract

Gezondverzekerd Goedkope Energie

Energiebox

Bespaar op uw energierekening met de gratis Energiebox:

 • een doos met energiebesparende producten,
 • een adviesgesprek met een energiecoach,
 • een adviesrapport. 
Energiebox Barneveld