Werk aan de weg in Voorthuizen

Door wegwerkzaamheden is er momenteel erg veel verkeersdrukte in Voorthuizen.

Een gedeeltelijke afsluiting van de Baron van Nagellstraat en werkzaamheden op de Overhorsterweg veroorzaken overlast. De gemeente heeft extra bebording aangebracht om het verkeer op de hinder te wijzen en zet verkeersregelaars in om de verkeersafwikkeling waar nodig te verbeteren.

Afsluiting Overhorsterweg

De Overhorsterweg is momenteel afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege asfaltonderhoud aan het traject Nieuwe Voorthuizerweg, Kruishaarseweg en Overhorsterweg. Op donderdag 7 december 2017 gaat de Overhorsterweg weer open voor doorgaand verkeer. We verwachten dat de drukte op de omleidingsroute over de Hoofdstraat daarmee iets afneemt. De Kruishaarseweg en Nieuwe Voorthuizerweg blijven tot en met 22 december 2017 nog wel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Afsluiting Baron van Nagellstraat

Langs de Baron van Nagellstraat wordt tussen de Verbindingsweg en rotonde Holzenbosch een tweerichtingenfietspad gerealiseerd. Daarbij wordt ook de rijbaan aangepast en daarvoor is het nodig een deel van de rijbaan af te sluiten. Hierdoor is maar één strook voor het verkeer  open gesteld.  

We hebben er voor gekozen om het verkeer in noordelijke richting Voorthuizen toe te staan en om het verkeer in zuidelijke richting naar Barneveld om te leiden via de Hoofdstraat en Verbindingsweg. Omdat verkeersstromen elkaar moeten kruisen bij het kruispunt Hoofdstraat-Verbindingsweg vormt zich daar met name in de ochtendspits een bottleneck met een grote terugslag tot gevolg. De gemeente heeft een verkeersregelaar ingezet op het kruispunt Hoofdstraat-Verbindingsweg. Helaas blijft er sprake van verkeershinder tijdens de werkzaamheden.

Tijdelijk verkeerslicht op de Baron van Nagellstraat niet mogelijk

Een zogenaamde om-en-om-regeling met een verkeerslicht is niet mogelijk omdat het werkvak in verhouding te lang is om al het verkeer probleemloos te kunnen laten passeren. Er zou dan (evengoed) terugslag van het verkeer ontstaan tot voorbij rotonde De Punt maar ook voorbij de A1. Met name terugslag voorbij de op- en afritten van de A1 willen wij voorkomen.

Waarom kan de Baron van Nagellstraat ’s ochtends niet voor verkeer in zuidelijke richting worden opengesteld en in ’s middags in noordelijke richting? Ook dan verwachten wij terugslag tot voorbij de A1 omdat dan het kruispunt Verbindingsweg-Baron van Nagellstraat het meest kwetsbare punt wordt waar verkeer in noordelijke en zuidelijke richting elkaar moet kruisen.  

Planning werkzaamheden

Voor de verkeersoverlast maakt het helaas bijna niet uit wanneer de werkzaamheden precies worden uitgevoerd. In alle gevallen is dagelijks sprake van een grote stroom voertuigen door Voorthuizen dat moet worden omgeleid via een route met beduidend minder capaciteit dan de Baron van Nagellstraat.

Er zijn twee redenen om de werkzaamheden nu uit te voeren:

  1. In 2018 gaat de Baron van Nagellstraat tussen de A1 en de Energieweg op de schop. Deze werkzaamheden willen we niet combineren met de werkzaamheden aan de fietsroute.
  2. De werkzaamheden moeten 31 december 2017 gereed zijn om nog in aanmerking te komen voor een provinciale financiële bijdrage.

Een eerdere start van de werkzaamheden was helaas niet mogelijk vanwege procedures die nog tegen andere delen van de fietsroute liepen. Hierdoor kon de aannemer pas laat kon worden gecontracteerd.

De werkzaamheden duren ‘ijs en weder dienende’ tot uiterlijk 15 december 2017. De vrieskou, wind en regen kunnen nog tot vertraging leiden omdat er dan geen kwalitatief goed asfalt aangebracht kan worden. Als we verwachten dat de werkzaamheden langer gaan uitlopen dan gepland maakt de aannemer de weg geschikt om tussendoor (in de kerstvakantie en zo lang als nodig) weer opengesteld te kunnen worden. Hierbij worden dan borden met 30 km bij het werk geplaatst.

Alternatieve routes tussen Voorthuizen en Barneveld

Doorgaand verkeer vanuit de richting Apeldoorn en Garderen hebben wij met bebording gewezen op de verkeershinder in Voorthuizen. Dit (sluip) verkeer kan via de A1 naar het westen rijden. Tussen Voorthuizen en Barneveld kan het verkeer in de ochtendspits eventueel de route Hoofdstraat-Molenweg-Garderbroekerweg-Wencopperweg-Hanzeweg Zuid-Wesselseweg nemen. Omdat wij willen voorkomen dat deze wegen de hele dag door worden gebruikt (buiten de ochtendspits functioneert de omleiding via de Verbindingsweg goed), zullen wij deze route niet met bebording aangeven.

Naar overzicht