Opnieuw vogelgriep in Lunteren

Op dinsdag 12 april is in Lunteren opnieuw vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 kippen op het bedrijf geruimd. De ingestelde zone voor het vervoersverbod, ligt voor een deel in de gemeente Barneveld.

Vervoersverbod binnen 10 kilometerzone

Binnen de 10 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen nog 235 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.
Hoewel het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt, wordt geen vervoersverbod ingesteld voor de bredere regio 10 (Gelderse Vallei Zuid). Het risico op verspreiding vanuit het besmette bedrijf naar bedrijven in regio 10 is klein. Omdat er al vervoersverboden golden vanwege eerdere uitbraken in Lunteren.

Bezoekverbod en ophokplicht

Om verdere verspreiding te voorkomen gelden nog altijd landelijke maatregelen. Zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen kippen, watervogels en loopvogels. Ook geldt nog de landelijke ophok- en afschermplicht voor risicovogels.

Controleren en testen andere pluimveebedrijven

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gecontroleerd op o.a. de gezondheid van de dieren.
Binnen de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen 49 andere pluimveebedrijven. Deze worden door de NVWA bemonsterd. Twee van deze bedrijven die net buiten de 1 kilometer zone liggen, zullen ook intensief worden gecontroleerd.