Verder onderzoek realisatie Railterminal Barneveld

De investeerder vraagt gemeente en provincie mee te betalen aan de ontwerp- en investeringsstudie.

De ontwikkeling van een railterminal in Barneveld blijft onverminderd kansrijk. Dat concluderen railtransportbedrijf Railbrokerz uit Rotterdam en AZ Industrials B.V. uit Barneveld (onderdeel van Vink Holding B.V.) naar aanleiding van een nieuw verkennend onderzoek. Daarom is nu het moment aangebroken om een uitgebreide ontwerp- en investeringsstudie uit te voeren. De investeerder AZ Industrials B.V., betaalt € 150.000,- en vraagt de gemeente en de provincie om eenzelfde bijdrage.
De railterminal zou langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn komen, bij het bedrijventerrein Harselaar.

Bijdrage gemeente

Het college stelt nu voor – zoals eerder al was afgesproken – aan de gemeenteraad om dat bedrag bij te dragen. Voorwaarde is hierbij dat ook de provincie Gelderland (ook voor € 150.000,-) meebetaalt. Het college is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een railterminal belangrijk is voor de versterking van de railinfrastructuur. Dit zal effect hebben op de bedrijvigheid van en in de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en Regio Amersfoort.

Onverminderd kansrijk

Gesprekken tussen Railbrokerz (Rotterdams transportbedrijf gespecialiseerd in railtransporten) en investeerder AZ Industrials B.V. hebben bij de investeerder geleid tot de overtuiging dat de ontwikkeling van een Railterminal Barneveld onverminderd kansrijk is. Wethouder Gerard van den Hengel:“We onderzochten al eerder de mogelijkheid om langs het hoofdspoor – onderdeel van de internationale TEN-T Corridor – een Railterminal Barneveld te ontwikkelen. Vanwege het terugtreden van de toenmalige investeerder werden de plannen tijdelijk stopgezet. Ik ben erg verheugd dat de investeerder én het railinfrabedrijf Railbrokerz nu concluderen dat de railterminal onverminderd kansrijk is, ook al omdat het nu niet alleen om containers, maar ook ál het stortgoed gaat. Er zijn nogal wat bedrijven in onze regio, zoals beton- en mengvoederfabrieken, die grondstoffen vanuit Europa invoeren.”

Belangrijke schakel in de railinfrastructuur

Ook directeur Henk Vink (Vink Holding B.V.) is enthousiast: “Ik ben ervan overtuigd dat de Railterminal Barneveld een belangrijke schakel gaat worden in de railinfrastructuur in Midden-Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de toename van het (vracht)verkeer over de weg.” De ontwerp- en investeringsstudie moet in het derde kwartaal van 2018 klaar zijn en biedt dan  helderheid over:

  • de civieltechnische en railtechnische ontsluiting van de railterminal op het hoofdspoor
  • de planologische randvoorwaarden
  • het benodigde investeringsbudget voor de aanleg van de railterminal
  • de ontsluiting vanaf het hoofdspoor en de bereikbaarheid via de openbare weg

Uitgangspunten

Met de onderzoeksresultaten kunnen voorstellen aan derden – zoals de provincie Gelderland – worden gedaan om bij te dragen in de aanleg van de Railterminal Barneveld. Het uitgangspunt hierbij is dat overheden bijdragen in de ontsluiting van de railterminal vanaf de publieke rail- en weginfrastructuur. De investeerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur op eigen terrein. De gemeente Barneveld zal nadrukkelijk letten op de effecten van het verkeer op de omgeving (waaronder de impact op Stroe). Ook besteedt de gemeente aandacht aan de mogelijkheden om bij Barneveld-Noord (Harselaar-Centraal) een halte te realiseren voor een Regiosprinter.

Naar overzicht