Vanaf 2018 vallen peuterspeelzalen onder Wet Kinderopvang

Er is voor ouders of verzorgers vanaf 1 januari 2018 geen verschil meer in de manier waarop ze de peuteropvang betalen.

De peuterspeelzalen in de gemeente Barneveld gaan onder de wet Kinderopvang vallen. Het heet vanaf 1 januari 2018 peuteropvang.  Dat betekent dat ouders met een gelijk inkomen dezelfde ouderbijdrage voor peuteropvang gaan betalen. De kosten voor peuteropvang betalen ouders/verzorgers aan de opvangorganisatie van hun keuze.  Een deel van de kosten kunnen ouders/verzorgers terug krijgen: 

  • ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de Belastingdienst en betalen een zo een inkomensafhankelijke bijdrage
  • ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarop automatisch een vergoeding van de gemeente is afgetrokken
  • ouders/verzorgers van een peuter met (een risico op) een taalachterstand en een VVE-indicatie, biedt de gemeente Barneveld een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden

De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zullen ouders en verzorgers verder informeren over de gevolgen van deze verandering. 

Naar overzicht actueel