Tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers

Van 21 september tot eind december biedt de gemeente Barneveld crisisnoodopvang aan ongeveer 85 asielzoekers. De opvang komt op Vakantiepark Ackersate in Voorthuizen. De afgelopen tijd hebben asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel door een tekort aan plekken. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een noodoproep gedaan aan gemeenten om te helpen bij de opvang van vluchtelingen.

Maatschappelijke plicht

Burgemeester Jan Luteijn: “Met deze opvang geven wij gehoor aan een noodoproep om per direct slaapplaatsen te regelen voor asielzoekers. De gemeente Barneveld vindt het een maatschappelijke plicht om de helpende hand te bieden aan asielzoekers die uit een oorlogssituatie komen. Wij vinden het belangrijk om te blijven omzien naar elkaar.” 

Informatiebijeenkomsten

De gemeente heeft mensen die in de buurt wonen een brief gestuurd over de crisisnoodopvang. Ook organisaties en verenigingen uit de buurt hebben de brief gekregen. Voor hen zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hier kan iedereen die uitgenodigd is vragen stellen. Verder is er ook een e-mailadres geopend dat iedereen kan gebruiken voor vragen: crisisopvang@barneveld.nl.

Over crisisnoodopvang

Als er een tekort aan opvangplekken is, kan het COA zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren. Die taak is iedere asielzoeker de opvangplek te bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten om te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit is om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen. Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. De opvang bestaat uit het bieden van een bed, douche en toilet en eten.