Tellen van de stemmen wordt voortgezet

Op donderdag 16 maart om 9.30 uur waren nog niet alle stemmen voor de waterschapsverkiezing geteld. Op dat moment stond de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau gepland. De zitting is om 9.30 uur geopend en meteen geschorst. De zitting wordt op een later tijdstip hervat, als alle stemmen geteld zijn.

De meeste stembureaus hebben de telling vannacht afgerond. Acht stembureaus waren toen nog de stemmen voor het waterschap aan het tellen. Om oververmoeidheid van de stembureauleden te voorkomen, is besloten het tellen van de stemmen van deze stembureaus te stoppen. Zorgvuldigheid staat voorop.

In ruimtes in gemeentehuis

Het tellen van de stemmen van de 8 stembureaus wordt voortgezet op het gemeentehuis. Het tellen is openbaar. Als iemand de telling wil bijwonen, dan is dat mogelijk. Het tellen begint om 10.45 uur in 3 verschillende ruimtes: de projectkamer (1.40), De Glind (2.36) en Voorthuizen (1.33). Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie van het gemeentehuis in Barneveld.

Als ook de stemmen van de 8 stembureaus zijn geteld en de processen-verbaal zijn ingevuld, wordt een nieuw moment gepland voor de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau.

Het gemeentelijk stembureau controleert tijdens de openbare zitting alle processen-verbaal van alle stembureaus. Als er in een proces-verbaal van een stembureau verschillen worden vastgesteld die niet zijn te verklaren, dan worden de stemmen van dat stembureau opnieuw geteld.