Op zoek naar “Uw Beste Idee Voor Barneveld”

Ideeën worden overhandigd aan de politieke partijen.

  • de gemeente Barneveld is op zoek naar “uw Beste Idee voor Barneveld”
  • uw ideeën kunt u tot en met 31 oktober 2017 inleveren
  • voor inwoners, organisaties en ondernemers
  • inleveren kan digitaal of in de hal van het gemeentehuis
  • woensdag 8 november 2017 overhandigt de burgemeester alle ideeën aan vertegenwoordigers van politieke partijen die volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
digitaal inleveren van uw Beste Idee

Het idee voor het ophalen van de beste ideeën voor Barneveld werd door de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Barneveld gelanceerd.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad van Barneveld gekozen. De meeste politieke partijen hebben de afgelopen periode hun verkiezingsprogramma geschreven. Inwoners, organisaties en ondernemers geven met hun ideeën voor Barneveld aan wat zij belangrijk vinden.

Naar overzicht actueel