Onderzoeksrapport risicomanagement in het sociaal domein gepubliceerd

De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand voerde het onderzoek uit op verzoek van de auditcommissie van de gemeenteraad.

Het onderzoeksrapport en het bijbehorende persbericht vindt u op de website van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Naar overzicht