Bocht A1/A30 verandert niet op korte termijn

In de bocht aan het einde van de zuidelijke afrit van de A1 naar de A30 gebeuren helaas regelmatig ongelukken. De gemeente en Rijkswaterstaat zijn afgelopen zomer in gesprek gegaan om na te gaan of met tijdelijke aanpassingen de situatie veiliger gemaakt kan worden. 

Oorzaak ongelukken

De adviseur verkeersveiligheid van Rijkswaterstaat: “We zien dat weggebruikers de bocht onderschatten of hun eigen rijvaardigheid overschatten. We zien vooral eenzijdige ongevallen in de rustige uren. Veel van deze ongevallen vonden plaats bij een nat wegdek. We hebben de situatie meermaals bekeken, en het asfalt en de afwatering voldoen. Bij natte rijomstandigheden is het belangrijk de snelheid aan te passen, omdat de grip van de banden op het natte asfalt minder is dan bij droge omstandigheden. Dat geldt hier, maar eigenlijk overal.

Omdat er regelmatig ongelukken gebeuren, hebben we nog eens naar de situatie gekeken. De borden op de afrit staan op de juiste plekken. Dit is vergelijkbaar met andere afritten. Borden op de afrit hebben tot doel om de rijsnelheid te verlagen, zodat men op tijd tot stilstand komt aan het einde van de afrit.” 

Definitieve oplossing duurt nog even

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer en de veiligheid kunnen verbeteren. Het lijkt het beste om de twee snelwegen met ruimere bochten te verbinden. Deze oplossing uit 2021 moet nog verder worden uitgewerkt. Het is nog niet bekend wanneer wanneer de plannen voor een grootschalige aanpassing uitgevoerd kunnen worden. 

Onderzochte suggesties

Het college van de gemeente Barneveld krijgt regelmatig vragen of suggesties over deze bocht. Hieronder de reactie van Rijkswaterstaat op enkele suggesties voor verbetering,

Rijstrook in de bocht opheffen

Een suggestie is 1 rijstrook in de bocht opheffen zodat er niet meer ingehaald kan worden.

Reactie Rijkswaterstaat: “We begrijpen de suggestie, maar het probleem wordt daarmee helaas verplaatst én wordt erger. Toen de bocht nog bestond uit één rijstrook kwamen er veel meer auto’s op de bocht af dan er doorheen konden. Daardoor ontstond vaak filevorming op de afrit en op de spitsstrook/uitvoegstrook op de A1. Dit leidde tot veel zware kop/staartongevallen omdat bestuurders de staart van de file op de spitsstrook vaak te laat opmerkten en de snelheid daar hoog is. In 2013 is het aantal rijstroken in de bocht van de A1 naar de A30 verdubbeld. Als we deze maatregel terugdraaien, zal dat weer leiden tot meer kop/staartongevallen op de A1 zelf.

Plaatsen extra verkeersborden of knipperende pijlen

Suggestie is: plaatsen van extra verkeersborden zodat bestuurders hun snelheid beter kunnen aanpassen aan de situatie. Of plaatsen van knipperende pijlen zodat de bocht beter opvalt.

Reactie Rijkswaterstaat: “Wij hebben eerder al extra borden geplaatst. Zo hebben we de gewone pijlborden vervangen door extra opvallende pijlborden om de bocht aan te geven. Maar er is een limiet wat we kunnen doen aan de inrichting van de weg, zoals het plaatsen van borden of de strepen op de weg. Dit wordt bevestigd door de verkeersadviseur van de politie. Ook de meest opvallende borden vallen op een gegeven moment niet meer op. Het voorkomen van ongevallen kan niet alleen worden bereikt met de inrichting van de weg. We zijn ook afhankelijk van de bestuurders, waarvan wij verwachten dat ze zich houden aan de adviessnelheid van 30 km/uur.”

Dringend advies: rijd 30 km per uur

Conclusie op dit moment is, dat het op korte termijn niet mogelijk is om de weg anders in te richten. Voor nu is het advies: "Rijd 30 kilometer per uur in de bocht en pas vooral uw snelheid aan bij een nat wegdek."