Nieuw geval vogelgriep in Lunteren

In Lunteren is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 50.000 dieren op het besmette bedrijf geruimd. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ruimt besmette bedrijven.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen vijf pluimveebedrijven waarvan drie bedrijven leegstaan. De overige twee bedrijven worden uit voorzorg geruimd. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Er wordt preventief geruimd om te voorkomen dat de besmetting zich snel naar omliggende bedrijven verspreidt.

Binnen de 3 kilometerzone liggen 37 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gecontroleerd op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gecontroleerd op kenmerken die op vogelgriep kunnen wijzen. Een aantal van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de controle na andere besmettingen in het gebied.

In de 10 kilometerzone liggen nog 196 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in zones waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. En het verbod geldt ook voor andere dieren én dierlijke producten van bedrijven met gevogelte.

Het verbod geldt ook voor risicovogels, dit zijn gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Verboden te jagen

Waar het vervoersverbod geldt is het verboden te jagen op bijvoorbeeld eenden. Ook is het verboden te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels. Behalve als dit absoluut noodzakelijk is. Ook geldt er nog steeds een landelijke ophok- en afschermplicht. Hierdoor is er ook een verbod voor het tentoonstellen van pluimvee.

Traceringsonderzoek

Na een besmetting op een nieuwe plek wordt altijd een opsporingsonderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar risicovolle contacten. Wanneer nodig worden er aanvullende maatregelen genomen. Als er aanvullende maatregelen komen, dan worden die via het ministerie van LNV gemeld.

Meer informatie