Inschrijving voor zonne-energie op land gestart

Voorstellen indienen t/m 30 september

Op 10 juli 2091 heeft de gemeenteraad de ‘Barneveldse Zonneladder’ vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente volop wil inzetten op zonnepanelen op daken. Ook wil ze zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de zonneladder voorwaarden vastgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Meervoudig ruimtegebruik, inpassing in het landschap, participatie van omwonenden en versterking van de ecologie zijn daarbij speerpunten. 

Vraag informatiepakket aan 

Op basis van de Barneveldse Zonneladder start de gemeente de procedure voor aanleg van zonnepanelen op land. Heeft u een voorstel? Dan kunt u informatie aanvragen bij duurzaam@barneveld.nl. U krijgt dan een pakket toegestuurd waarmee u uw voorstel bij de gemeente kan indienen.  
Het pakket bestaat uit: 

  • een beschrijving van de procedure, 
  • een lijst met gegevens die moeten worden aangeleverd, 
  • een scoreformulier waarin u zelf uw voorstel kunt toelichten en punten kunt toekennen. 

Alle voorstellen voor zonne-energie op land dienen vóór maandag 30 september 17.00 uur te zijn ingediend bij de gemeente Barneveld. 

Contact

Heeft u vragen over de procedure, de zonneladder of wilt u iets bespreken over uw eigen voorstel, neem dan contact op met de gemeente.

Naar overzicht