Geef uw mening over de toekomst van Barneveld

Hoe komen we tot een balans tussen woningbouw, landbouw, natuur, energietransitie en bedrijvigheid? Wij willen als gemeente samen met bewoners, ondernemers en organisaties de koers bepalen voor de toekomst van Barneveld. U heeft nu de kans om zich hierover uit te spreken in een online vragenlijst. Hoe meer inwoners en ondernemers meedoen, hoe beter we weten hoe Barnevelders over de toekomst denken.

Het Barnevelds Toekomstspel

Misschien hebt u zich in februari of maart al uitgesproken tijdens een van de gesprekken. Dit kon door het spelen van ‘Het Barnevelds Toekomstspel, Groeten uit 2040’ tijdens speciale avonden in alle dorpskernen. Ook als u hierbij was, nodigen we u van harte uit om de online vragenlijst in te vullen.

Meedenken over de toekomst

In de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod, zoals natuur, landbouw en woningbouw. Uw mening, wensen en ideeën worden meegewogen bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie 2040. Van het gehele participatieproces maken we een verslag.