Gemeenteraad stemt unaniem in met Bedrijveninvesteringszone De Briellaerd

Ondernemers kunnen van 6 tot en met 29 november 2017 stemmen over opzet bedrijveninvesteringszone De Briellaerd.

De gemeenteraad van Barneveld heeft afgelopen woensdag unaniem ingestemd met het opzetten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het bedrijventerrein De Briellaerd. Het is vervolgens aan de ondernemers om hierover te beslissen; zij kunnen van maandag 6 tot en met woensdag 29 november 2017 hierover stemmen. Een BIZ zorgt voor een veilig, schoon en duurzaam bedrijventerrein met extra promotie.

Een BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers op een bedrijventerrein samen investeren in de kwaliteit van hun werkomgeving. De ondernemers maken hiervoor een BIZ-plan (een soort activiteitenplan) van activiteiten die zij belangrijk vinden om de komende vijf jaar samen uit te voeren. Voor de ondernemers op De Briellaerd zijn dat onder andere de camerabeveiliging, extra groenonderhoud en een betere promotie voor het bedrijventerrein.

Stemperiode 6 tot en met 29 november 2017

Voorwaarde voor het invoeren van de BIZ is dat een meerderheid van de ondernemers zich achter het plan schaart. Daarvoor wordt van maandag 6 tot en met woensdag 29 november 2017 een schriftelijke stemming gehouden. Als voldoende ondernemers vóór de BIZ stemmen, worden de kosten voor de activiteiten door de gemeente door middel van een BIZ-heffing over alle ondernemers gespreid. De gemeente Barneveld stelt de opbrengst van deze heffing ter beschikking aan de BIZ die de activiteiten uitvoert. Een BIZ wordt voor maximaal vijf jaar ingesteld, waarna opnieuw een stemming moet worden georganiseerd.

"Zeer verheugd"

"Het bestuur van de BIZ en Ondernemersvereniging De Briellaerd zijn zeer verheugd over het unanieme besluit van de gemeenteraad. De ondernemers waren afgelopen voorjaar dezelfde mening toegedaan over het initiatief voor een BIZ. Dit positieve raadsbesluit is een belangrijke stap in de richting van de daadwerkelijke realisatie", aldus Gilles de Jager namens de BIZ-Stichting De Briellaerd. "Binnenkort ontvangen alle bedrijven op De Briellaerd van het bestuur een flyer met het hoe, wat en waarom van de BIZ: extra beveiliging, extra groen onderhoud, extra promotie en onderzoek naar duurzaamheid. Komende week gaat het bestuur met zo’n 12 ambassadeurs om tafel waarna zij in de weken erna de ondernemers op De Briellaerd bezoeken om hen te informeren over de BIZ en de stemronde in november."

Als voldoende ondernemers vóór de invoering van de BIZ stemmen, gaat de BIZ op 1 januari 2018 van start.

Naar overzicht actueel