Gemeente houdt in 2022 minder geld over dan verwacht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een bijstelling van het verwachte overschot in 2022 van € 9,5 mln naar € 7,3 mln. Dat komt omdat de energietoeslag die de gemeente Barneveld krijgt vanuit het Rijk helaas dubbel is verwerkt in de tweede tussenrapportage 2022. Dat betekent dat we minder geld overhouden dan verwacht en is de toename van de algemene reserve lager.

“Een dubbele raming is een fout die niet mag voorkomen en dit betreuren we”, aldus wethouder Wim Oosterwijk. De bijstelling heeft overigens geen effect op de voorgestelde maatregelen van het college om een impuls te geven aan het armoedebeleid. Onderdeel van het armoedebeleid is het uitkeren van de energietoeslag. Dit omdat de bijbehorende lasten wel juist geraamd zijn. “Naar de toekomst toe hebben wij besloten om extra controles uit te voeren op de financiën. Zo moeten we voorkomen dat er in de toekomst eenzelfde fout kan optreden.”