Gemeente Barneveld ontvangt certificaat CO2-Prestatieladder

Barneveld maakt werk van CO2-reductie

De gemeente Barneveld heeft het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Barneveld is de 2de gemeente in Nederland die dit certificaat ontvangt. De CO2-prestatieladder is een instrument dat de gemeente Barneveld helpt bij het verminderen van CO2.

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal ontving het certificaat uit handen van Paul Tammer (directeur van het Nederlands Certificatie Kantoor NCK), Frank van de Beek (auditor CO2 prestatieladder) en Gijs Vermeer (voorzitter SKAO, beheerder van de CO2 prestatieladder). Alle medewerkers in het gemeentehuis denken mee hoe het CO2-verbruik nog verder kan verminderen.

De gemeente Barneveld zet bewust in op duurzaamheid met als doel de aarde zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Met het behalen van dit certificaat zet de gemeente in op het terugdringen van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting. Met dit inzicht kunnen gericht maatregelen en doelstellingen opgesteld worden die de CO2-uitstoot verder verlagen. Voor de eerste 3  jaar heeft de gemeente Barneveld zichzelf als doel gesteld om CO2-uitstoot te verminderen met 78%. Het doel is om uiteindelijk CO2 neutraal te worden.

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is trots op het behaalde resultaat: “We moeten werken aan een prettige en gezonde leefomgeving voor nu en voor onze toekomstige generaties. Daarom willen we bedrijven en organisaties uit onze gemeente stimuleren om te verduurzamen en zelf ook iets te doen aan CO2-reductie.Om de belasting op het milieu te verminderen, nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de medewerkers van onze gemeente spannen zich in om een duurzaamheidsslag te maken. Tijdens werksessies met collega’s, kris kras uit de organisatie, wordt een actieplan gemaakt om te komen tot een samenhangende duurzaamheidsaanpak in de brede zin, waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Iedereen levert een bijdrage aan het waarmaken van onze ambities. ”

Energie besparen

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-Prestatieladder heeft 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder.

Met het behalen van het certificaat brengt de gemeente jaarlijks het energieverbruik in kaart. Daarbij wordt het energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat om de gasverbruik, brandstofverbruik, elektraverbruik en zakelijke kilometers.

Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door de gemeente een enorme hoeveelheid energie bespaard. Dit gebeurt door bijvoorbeeld energie groen in te kopen en te kijken naar het vergroenen van dienstvervoer. Het is de bedoeling dat er steeds nieuwe ideeën vanuit de eigen organisatie komen om weer een stap verder te zetten naar vermindering van CO2-uitstoot. Hoe hoger op de ladder, hoe meer ook gekeken wordt naar de partijen in de keten met wie wordt samenwerkt. Bedrijven kunnen de prestatieladder ook in hun voordeel gebruiken bij aanbestedingen.

Naar overzicht