Extra uitruklocatie brandweer aan de Schoutenstraat

De nieuwe uitruklocatie is naar verwachting nog voor de zomer in gebruik

Door de nieuwe uitruklocatie kan de brandweer in geval van brand of een ongeval sneller ter plaatse zijn. Want de opkomst- en uitruktijd zal door de extra locatie verbeteren, met name voor situaties in het centrum van Barneveld of aan de zuid- en zuidwestzijde van het dorp Barneveld. Het Hulpverleningscentrum (HVC) aan de Nijkerkerweg blijft de hoofdvestiging, maar de locatie aan de Schoutenstraat 106 (een voormalige garage) is sneller bereikbaar voor brandweervrijwilligers.

Snelle opkomst- en uitruktijd

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode gezocht naar een geschikte plek voor de extra uitruklocatie. Dit op verzoek van de Brandweer Gelderland-Midden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Zo’n ruimte is wenselijk, omdat de locatie van het HVC aan de Nijkerkerweg niet altijd bijdraagt aan een snelle opkomst- en uitruktijd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze stallings- en uitruklocatie op de hoek van de Rozenstraat/Begoniastraat zou komen. De afgelopen periode bleek echter dat de locatie aan de Schoutenstraat beschikbaar kwam. 

Deze ruimte biedt veel voordelen ten opzichte van de locatie aan de Rozenstraat:

  • de Schoutenstraatlocatie is goed bereikbaar voor brandweervrijwilligers
  • de locatie bestaat al

Verbouwingsvergunning

Voor het gebruik van het bestaande gebouw aan de Schoutenstraat 106 als extra uitruklocatie  zijn enkele bouwkundige aanpassingen nodig. Het bestemmingsplan hoeft niet te worden gewijzigd, er is alleen een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning wordt naar verwachting in de tweede week van maart gepubliceerd. De uitruklocatie zou dan nog vóór de zomervakantie in gebruik kunnen worden genomen.

Het college richt zich nu niet meer op de ontwikkeling van een uitruklocatie op de hoek van de Rozenstraat en de Begoniastraat. De gemeente heeft de omwonenden van de beide locaties over de aangepaste plannen geïnformeerd.

Naar overzicht